Paveras jaunas iespējas biznesa ideju īstenošanas atbalstam Latgalē

AKTUĀLI

2021. gada 28. janvārī Ministru kabineta sēdē apstiprināja neliela apjoma grantu shēmas atklātā projektu iesniegumu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” īstenošanas noteikumus, lai ar EEZ grantu atbalstu veicinātu nodarbinātību un mazā biznesa attīstību Latgales reģionā.

Grantu shēmas konkursā tiks atbalstīti projekti, kuri īstenos jaunu ideju un radīs vismaz vienu jaunu darba vietu Latgales reģionā. Konkursam pieejamais programmas līdzfinansējums ir 540 000 euro. Vienam projektam pieejamais programmas līdzfinansējums ir no 5 000 līdz 10 000 euro, un līdzfinansējuma atbalsta intensitāte nepārsniedz 55 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Grantu shēmas konkursu plānots izsludināt 2021. gada pavasarī un tā ietvaros tiek plānots atbalstīt gandrīz visas uzņēmējdarbības jomas. Atbalstam var pieteikties jebkura fiziska un juridiska persona – mazais vai mikro uzņēmums, kas savu saimniecisko darbību veic Latgales reģionā. Par grantu shēmas konkursa organizēšanu atbildīgs ir grantu shēmas apsaimniekotājs – Latgales plānošanas reģions.

Projekta attiecināmās darbības ietver atbalstu jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai, esošu produktu uzlabošanai, ražošanas jaudas būtiskai palielināšanai vai ražošanas procesu būtiskai maiņai, kā arī esošu pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai. Projektu īstenošanai noteiktais termiņš ir ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. aprīlim.

Ar noteikumiem var iepazīties šeit.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

4. februāris - Pasaules pretvēža diena