Par grozījumiem maršrutā Nr.6178 “Daugavpils – Lipinišķi” būvdarbu laikā

Pagastu un pilsētu ziņas

Informējam, ka sakarā ar caurteku izbūves darbiem laikā no š.g.13. līdz 31. augustam satiksmei tiks slēgts pašvaldības autoceļš Butišķi – Židino.

Ņemot vērā to, ka maršruta Nr.6178 “Daugavpils – Lipinišķi” reisos 07; 09; 12; 14 un 16 iekļautas pieturvietas, kuras atrodas slēgtajā autoceļa posmā (“Vecpils”, “Ļesovšžizna”, “Diļeviči”, “Konopecka”, “Židino ciems”), uz laiku no š.g.13. līdz 31. augustam, tiks atcelti atsevišķi reisi maršrutā Nr.6178 “Daugavpils – Lipinišķi”:

  • reiss Nr.07 plkst.17:25-18:22 (izpildes dienas - 12347) no Daugavpils;
  • reiss Nr.09 plkst.17:25-18:33 (izpildes dienas - 5,6) no Daugavpils;
  • reiss Nr.12 plkst.06:50-07:45 (izpildes dienas - 12345) no Lipinišķiem;
  • reiss Nr.14 plkst.06:50-07:55 (izpildes dienas - 7) no Lipinišķiem;
  • reiss Nr.16 plkst.07:00-07:55 (izpildes dienas - 6) no Lipinišķiem.

Uz laiku no 13. līdz 31. augustam atcelto reisu vietā tiks atklāti reisi ar šādām pieturvietām: “Naujenes pagrieziens”, “Juriši” un “Vasargeliški”:

  • reiss 21 plkst.17:25-18:15 (izpildes dienas – 12347) no Daugavpils;
  • reiss 23 plkst.17:25-18:25 (izpildes dienas – 56) no Daugavpils, iebraucot dārzkopības sabiedrībā “Saulītes”;
  • reiss 24 plkst.06:50-07:46 (izpildes dienas – 12345) no Lipinišķiem;
  • reiss 26 plkst.06:50-07:56 (izpildes dienas – 7) no Lipinišķiem, iebraucot dārzkopības sabiedrībā “Saulītes”;
  • reiss 28 plkst.07:00-07:56 (izpildes dienas – 6) no Lipinišķiem.

Izmaiņas stājas spēkā ar šī gada 13. augustu.

Aicinām balsot par SIA “Meliors Krauja” direktoru Antonu Somu Būvindustrijas lielās balvas saņemšanai