Par domes deputātu kļūst Jānis Kudiņš

Pagastu un pilsētu ziņas

Sakarā ar Daugavpils novada domes deputātes Svetlanas Kursītes pilnvaru nolikšanu, kļūstot par Vecsalienas pagasta pārvaldes vadītāju, saskaņā ar likumu tika aicināts nākamais kandidāts Jānis Kudiņš no “Daugavpils novada partijas” saraksta. Atgādinām, ka Jānis Kudiņš bija domes deputāts arī iepriekšējā domes sasaukumā. Paralēli darbam domē, J.Kudiņš strādā par Daugavpils Universitātes Mārketinga direktoru.

Kalkūnē palielināta pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksa