Kalkūnē palielināta pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksa

Komunālā saimniecība un ceļi

Kārtējā Daugavpils novada domes sēdē tika apstiprināts lēmums par Kalkūnes pagastā piederošo dzīvojamo telpu īres maksas izmaiņām no š.g. 1.aprīļa. Pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksa sastāv no apsaimniekošanas maksas, ko nosaka daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji kopsapulcē, un peļņas daļas, ko nosaka pašvaldība ar deputātu balsojumu. Saskaņā ar pieņemto lēmumu, peļņas daļa Kalkūnē paaugstināta no 0.01 uz 0.03 centiem mēnesī par 1 kvadrātmetru.

Kalkūnes pagasta pārvaldes vadītājs Osvalds Kursītis informēja, ka šobrīd pagastā ir 17 dzīvojamās mājas, kurās ir 75 pašvaldībai piederoši dzīvokļi. “Šis lēmums tika izstrādāts, jo iepriekšējais lēmums tika pieņemts vēl latu izteiksmē, kā arī dažos gadījumos vajadzēja precizēt apsaimniekošanas maksas palielinājumu, kas radās sakarā ar veiktajām renovācijas darbiem. Tomēr faktiski situācija ir nonākusi līdz tam, ka ir pienācis laiks veikt konkrētākus soļus, lai stimulētu cilvēkus privatizēt dzīvokļus un kļūt par to reālajiem īpašniekiem,” norādīja O.Kursītis. “Kalkūnes pagastā nav problēmu ar neizīrētajiem dzīvokļiem, uz šo brīdi visi ir aizpildīti un ir pat pieprasījums. Diemžēl mums nav brīvu dzīvokļu, ko piedāvāt.”

Finanšu pārvaldes Īpašuma nodaļas vadītāja Ilze Raščevska akcentēja, ka peļņas daļu nav jāmaksā tiem iedzīvotājiem, kuriem ir sniegta palīdzība dzīvokļu jautājumos. Tie ir iedzīvotāji, kuriem piešķirts maznodrošinātā vai trūcīgā statuss, kā arī pašvaldību vai uzņēmumu darbinieki, kuriem piešķirts dzīvoklis ar Daugavpils novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijas lēmumu. “Peļņas daļas procents ir iestrādāts, lai cilvēkus mudinātu izpirkt šos dzīvokļus. Ja mēs neliekam peļņu, tas nav godīgi arī pret tiem, kuri ir privatizējuši savus dzīvokļus,” skaidroja I.Raščevska. “Vēlos piebilst, ka šobrīd valstī ir gatavots likumprojekts “Par dzīvojamo telpu īri”, kurā ir iestrādāta prasība pašvaldībai izvērtēt, vai pašvaldības dzīvokļos dzīvo personas, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Ja persona neatbildīs šim statusam, viņa būs spiesta atbrīvot dzīvokli. Jaunais likumprojekts, ko plāno ieviest 2019. gada 1.janvārī, noteiks arī citu īres maksas aprēķināšanas metodi. Šobrīd likums nosaka, ka īres maksa sastāv no apsaimniekošanas izdevumiem un peļņas daļas. Peļņas daļai ir jābūt obligāti, tomēr pašvaldībām ir tiesības pašām noteikt tās apmēru. Iekasētā peļņa tālāk tiek novirzīta pašvaldības dzīvokļu logu, durvju nomaiņai, iestiklošanai un citiem saimnieciskajiem darbiem. Īrnieks saskaņā ar līguma nosacījumiem var veikt tikai kosmētisko remontu.”

I.Raščevska tāpat informēja, ka pērn novadā tika atsavināti 18 dzīvokļi, no kuriem lielākā daļa bija Naujenes un Demenes pagastā, savukārt Kalkūnes pagastā nebija neviena pieteikuma.

Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika norādīja, ka ir daudz tādu iedzīvotāju, kas principā nevēlas iegādāties izīrēto dzīvokli, kā rezultātā pašvaldībai joprojām ir daudz neprivatizēti dzīvokļi. “Ja peļņas daļā ir jāmaksā tikai 1 cents, tas iedzīvotāju nestimulē kļūt par saimnieku, jo ir izdevīgāk un ērtāk šo dzīvokli īrēt. Pašvaldības mērķis nav dot dzīvokļus iedzīvotājiem, kuri neatbilst kategorijām, kurām jāsniedz palīdzība.”

Arī domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska noslēgumā rezumēja, ka, ņemot vērā topošā likuma jaunās prasības, gan pašvaldība, gan tās iedzīvotāji ir ieinteresēti izvairīties no situācijām nākotnē, kad īrnieks neatbildīs likumā noteiktajām prasībām un viņam būs dzīvoklis jāatbrīvo.

Jāpiebilst, ka šobrīd katrs pagasts ir noteicis dažādu peļņas daļu par pašvaldības dzīvokļu īrēšanu, jo iedzīvotāju maksātspēja katrā pagastā ir ļoti atšķirīga.

Skolēnu izmaksas svārstās no 53 līdz 175 eiro