Par autoceļa A6 Daugavpils – Nīcgale rekonstrukcijas projektu

AKTUĀLI

AS “Ceļuprojekts”  VAS “Latvijas valsts ceļi” uzdevumā ir veicis autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki) posma km 201,6-225,9 (no pagrieziena uz Nīcgali līdz Daugavpils apvedceļam)  rekonstrukcijas izpēti, kā rezultātā tika izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā (skiču projekts), kurā paredzēts sakārtot un atjaunot iepriekšminēto autoceļa posmu.

Autoceļa rekonstrukcijai veikts tehniski ekonomiskais pamatojums, lai izvērtētu vienas vai divas brauktuvju izbūves pamatotību. Rezultātā, ņemot vēra satiksmes drošības rādītājus, nemonetāro vērtējumu un tehniski ekonomiskos aprēķinus, tika pieņemts lēmums saglabāt esošās divas brauktuves, sašaurinot to platumus. Būvprojektā paredzēts sakārtot un pārbūvēt esošās apgriešanas vietas, autobusu pieturvietas, stāvlaukumus un krustojumus, kā arī atjaunot inženierbūves.

Dotam būvprojektam minimālā sastāvā tuvākā nākotnē sekos nākamā projekta stadija -  būvprojekts, pēc kura izstrādes tiks  veikta autoceļa A6 posma 201.6-225.9 km pārbūve.

Jeļena Ondzule ir jaunā Salienas pagasta kultūras nama vadītāja