Papildspēki sociālajā darbā

AKTUĀLI

24.februārī Baltijas Starptautiskajā akadēmijā sociālie darbinieki ir saņēmuši diplomus kā sociālās jomas pilntiesīgi pakalpojumu sniedzēji. Šobrīd ļoti nepieciešami jaunie speciālisti Sociālajos dienestos, lai turpinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, realizētu jaunas idejas, ieviestu jaunus pakalpojumus un sniegtu savlaicīgu sociālo palīdzību.

Pabeigtās studijas nenozīmē, ka mēs apstājamies uz galvenā dokumenta saņemšanu, ar katru dienu ir kaut kas jauns, ko jāprot risināt. Un pirmais nosacījums ir sadarbības veidošana ar klientu, ar institūcijām, cenšoties palīdzēt un rast risinājumu katrā individuālajā gadījumā, ievērojot paša cilvēka vēlmes sadarboties un mainīt situāciju.

Tuvojas Vispasaules sociālā darba diena, ko atzīmēs 21.martā, vēlam izturību visiem sociālā darba speciālistiem, kuri strādā sociālajā dienestā pašvaldībās, sociālās aprūpes institūcijās, medicīnas iestādēs, un arī tiem speciālistiem, kuri ieguvuši izglītību, bet strādā citās jomās, kas nav saistītas ar sociālā darba nozari – viņi vienmēr tiek gaidīti izmantot savas zināšanas, prasmes, iemaņas praksē tik plašajā un daudzveidīgajā, bet ne tik vieglajā sociālā darba laukā.

Pirmais un vienīgais "Kannu festivāls" Naujenē