Panākumi VI Starptautiskajā gleznošanas konkursā ”Vilnis Lielupē”

AKTUĀLI

Salgales Mūzikas un mākslas skola jau sesto gadu organizē Starptautisko gleznošanas konkursu "Vilnis Lielupē". Šī gada konkursa tēma - Piekūns.
Salgales pagasta senās zemes bijušas mežiem biezas. Kurzemes Hercogs Jēkabs šo vietu bija iecienījis medībām, līdzi ņemdams pieradinātus un apmācītus piekūnus (medību vanagus). 17.gs. Hercogs Jēkabs Lielupes krastos pat
esot ierīkojis piekūnu audzētavu, kas, īpaša meistara vadībā, tika apmācīti un izmantoti pīļu un zosu medībās. Šī audzētava bijusi slavena visā Eiropā. Dresēts piekūns bijis izcila dāvana ārzemju valdniekiem. Tā Kurzemes hercogs,
meklēdams pie Francijas atbalstu savai tirdzniecībai un ārējai politikai, karalim Luijam XIV lūdzis dažādas priekšrocības saviem kuģiem un sūtījis dāvanām piekūnus. Tāpat apmācītie piekūni dāvāti Portugāles, Holandes, Anglijas valdniekiem.

Uz konkursu atceļoja 295 darbi no 53 mākslas skolām, no Igaunijas, Ukrainas, Azerbaidžānas un Latvijas.

Novembra beigās novērtējot konkursam iesniegtos gleznojums, konkursa žūrija laureātu darbos atzīmēja radošo piegājienu, bērnu stāstīto stāstu par konkursa tēmu, kā arī interesantos gleznieciskos risinājumus, silti vēso toņu spēli.

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi stāstīja savu stāstu par tēmu, radoši pielietoja dažādas gleznošanas tehnikas, eksperimentēja ar krāsu toņiem. Konkursā piedalījās Emīls Aleksejevs, Anastasija Vasiļjeva, Pēteris Račkauskis, Nikolajs Obrazcovs, Markuss Miglāns, Eimija Tokareva, Mihails Rakickis.

Pēc žūrijas vērtējuma Emīls Aleksejevs (skolotāja Vita Kāpostiņa-Tuče) ieguva 1. vietu, Anastasija Vasiļjeva ieguva 3.vietu (skolotāja Vita Kāpostiņa-Tuče).

Emīls Aleksejevs, 1.vieta

Anastasija Vasiļjeva, 3.vieta

Sveicam konkursa laureātus un pateicamies konkursa dalībniekiem par radošo sniegumu!

Apbalvoti konkursa “Es Lepojos!” laureāti