Pagasta svētki “Sventes pagasts Latvijas vainagā”

AKTUĀLI

Šogad Sventes pagasta svētki notika Latvijas 100gades ietvaros. Svētkus atklāja Sventes pagasta pārvaldes vadītāja Brigita Vasiļevska, uzrunājot klātesošos un paceļot pagasta karogu.

Svētki sākās ar sporta aktivitātēm, kuras organizēja Sventes pagasta sporta pasākumu organizators Raimonds Mukāns. Šogad sventieši sacentās basketbola soda metienos, šautriņu mešanā, maisa mešanā ar lāpstu un fri­­sbola metienos. Visi pirmo triju vietu uzvarētāji saņēma medaļas.

Mazliet vēlāk bērniem tika uzstādītas piepūšamās atrakcijas, kuras bija ļoti pieprasītas. Bērni varēja darboties arī radošajās darbnīcās, gatavojot no plastilīna un salmiņiem Latvijā esošo dzīvnieku un augu figūriņas. Šo darbiņu veidošanai bija vajadzīga liela pacietība. Radošās darbnīcas vadīja Sventes vidusskolas skolotāja Aija Saveļjeva.

Bija skatāma interešu grupas “Sventes pērlītes” darbu izstāde “Par prieku sev un Latvijai”. Šīs grupas dalībnieces pulcējas Sventes Tautas namā vienu reizi nedēļā uz radošām darbnīcām un veido savus darbus dažādās tehnikās. Bija skatāmi Anastasijas Gernates, Afanasijas Švedovas, Veronikas Meinartes,  Vilhelmīnas  Patrinas, Helēnas Pilaces, Raisas Strodes un Annas Pučkas darbi.

Katru gadu Sventes pagastā tiek izsludināts kāds konkurss. Šogad tā tēma bija  “Manas sētas, dzīvojamās mājas, saimniecības vai uzņēmuma vēsture”. Konkursa mērķis: stiprināt Sventes pagasta iedzīvotāju piederības sajūtu dzimtajai vietai, pagastam, savai tautai un valstij, aktualizēt vēsturiskos notikumus, pieminēt cilvēkus, iesaistīt sabiedrību dabas un  kultūras mantojuma vērtību izpētē, popularizēšanā, sakārtošanā un saglabāšanā.

Pagasta svētkos bija skatāma iedzīvotāju iesniegto vēstures stāstu izstāde. Daudz materiālu tika savākts par Sventes pagasta, Sventes vidusskolas un Sventes Tautas nama vēsturi. Šie materiāli izraisīja lielu interesi pagasta iedzīvotājos un ciemiņos. Katrs materiālos meklēja sevi jaunībā, savus vecākus, draugus un paziņas.

Vēlāk svētku dalībnieki tika cienāti ar karstu kartupeļu sacepumu, sēņu mērci un kompotu. Cienastu pagatavoja Inga Petroviča ar savām palīdzēm.

Pēc cienasta visi klātesošie piedalījās kopīgās bildes radīšanā Valsts Kultūrkapitāla Fonda mērķprogrammas “Latvijai – 100” projekta “Fotoliecības. Daugavpils novada iedzīvotāju valstiskās identitātes stiprināšana” ietvaros. Klātesošos fotografēja Sventes pagastā dzīvojošais fotogrāfs Anatolijs Kivrins.

Svētku turpinājumā izskanēja koncerts. To atklāja Sventes Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ezerzvani (vadītāja O.Petaško). Koncertu ar jautrām un skanīgām dziesmām kuplināja Višķu sabiedriskā centra jauniešu vokālais ansamblis “Anima Corde” ( vadītāja Agate Jermaļonoka). Koncerta  otrajā daļā dziedāja Sventes pagastā dzīvojošs  jaunietis  ar īpašām vajadzībām Vlads Mazaļevskis. Viņa uzstāšanos skatītāji uzņēma ar ovācijām.

Koncerta laikā pateicības un dāvanu kartes tika pasniegtas konkursa “Manas sētas vēsture” dalībniekiem:

-nominācijā “Dzimtas vēsture” : “Senči”- Regīnai Rokjānei, ”Viesturi” - Veronikai Matvekai un  Janīnai Zīlei, “Draudziņi”- Robertam Puzānam;

-nominācijā “Privātmājas”: Alejas iela 5a - Raisai Strodei, “Kalēji” -Butķeviču ģimenei, “Gobas”-Dubovsku ģimenei, “Vētrukalni” -Kivrinu ģimenei, “Senlejas” -Petaško ģimenei;

-nominācijā “Daudzdzīvokļu mājas”: Skolas 1”- Raisai Strodei un Daugavpils iela 1 – Leontīnai Petaško;

-nominācijā “Iestādes vēsture”: Sventes pagasta pārvaldes, Sventes vidusskolas un Sventes Tautas nama pārstāvjiem.

Ļoti gatavojāmies Latvijas 100gades zaļumballei Alejas atpūtas laukumā. Diemžēl Sventē laika apstākļi to neatļāva. Lija ļoti stiprs lietus, bet tas netraucēja ballēt Tautas nama telpās ar grupu “Vremja tepla”.

Paldies par palīdzību ikvienam, kas deva savu artavu svētku organizēšanā.  Pateicos par atbalstu Daugavpils Novada domei.

FOTOGALERIJA

Informāciju sagatavojis: Viktors Petaško Sventes TN vadītājs 

Nomas tiesību izsole: Daugavas iela 33