Biķernieku pagasta pārvalde tiks pievienota Naujenes pagasta pārvaldei

AKTUĀLI

27. jūlijā Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē pieņemts lēmums  pievienot Biķernieku pagasta pārvaldi Naujenes pagasta pārvaldei, līdz ar to Naujenes pagasta pārvalde būs Biķernieku pagasta pārvaldes tiesību, saistību, t.sk. darba tiesisko attiecību, funkciju, finanšu līdzekļu un valdījumā esošās mantas pārņēmēja. Naujenes pagasta pārvaldē tiks veidota struktūrvienība “Biķernieku pagasta pārvalde”, kas turpmāk nodrošina pašvaldības pakalpojumu pieejamību Biķernieku pagastā. Apvienošana jāveic līdz augusta beigām.

Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbe atzīst, ka pašvaldība izvērtē aizņemtību un noslogojumu pagasta pārvaldēs ar nelielu iedzīvotāju skaitu. “Vērtējam, kā varētu tālāk attīstīt šo teritoriju, bet ar citu pārvaldības formu nevis kā atsevišķu iestādi, bet kādas iestādes struktūrvienību. Biķernieku pagastā pašlaik ir vien 372 deklarētie iedzīvotāji, bet Naujenes pagastā 4236. Varbūt Biķernieku pagasta kapacitāte arī ir pietiekoša, bet ne līdz galam pietiekoša, lai apsaimniekotu pagasta 6900 ha teritoriju. Kvalitāte ir jāuzlabo. Apvienojot palīdzēsim arī Naujenes pagastam atrisināt daudzus jautājumus, piemēram, ceļu uzturēšanu, greiderēšanu, izmantojot esošo resursu nevis meklējot jaunu.” Apvienošanas gaitā tiks izvērtēti arī Biķernieku pagasta pārvaldes darbinieku turpmākie darba pienākumi.

Biķernieku pagasts nav vienīgais, kas pārstāj eksistēt kā atsevišķa struktūrvienība. Jau iepriekš Vecsalienas pagasts apvienots ar Salienas pagastu, Prode ar Subati, savukārt Šederei ar Eglaini un Pilskalnei ar Ilūksti pagaidām ir apvienota pārvalde bez pagasta pievienošanas par struktūrvienību. P. Dzalbe uzsver, ka arī turpmāk pašvaldība vērtēs, kurus pagastus apvienot, lai palielinātu kapacitāti, kas domāta pagastu infrastruktūras uzturēšanai.

Izpilddirektors uzsver, ka pagastu pārvalžu apvienošana nekādi neietekmēs pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Biķernieku pagastā tiks veidots Klientu apkalpošanas centrs, lai iedzīvotajiem būtu pieejami uz vietas gan valsts, gan pašvaldības sniegtie pakalpojumi. Pašvaldība plāno šogad izveidot 11 jaunus Valsts un pašvaldības vienotos klientu apkalpošanas centrus, bet kopuma plānots izveidot 15 šādus centrus novada teritorijā.

Radošais jūlijs Medumos!