Pabeigta amatu darbnīcas „Klēts” atjaunošana

AKTUĀLI

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Daugavpils novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Daugavpils novada domes Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam īstenotā projekta “Amatniecība bez robežām” ietvaros  Raiņa mājā Berķenelē senās klēts ēkā izveidota amatu darbnīca „Klēts”. Būvdarbi tekstilizstrādājumu radošo darbnīcu telpu atjaunošanai Raiņa mājā Berķenelē ir pabeigti. Darbus veica SIA “Defass-D”, autoruzraudzību – SIA “VERTTI”, būvuzraudzību – AS Būvuzņēmējs Restaurators.

Projektu vadīja Latvijā pazīstams arhitekts Ēriks Cērpiņš. Viņš atzīst, ka šajā objektā ir svarīgi saglabāt seno garu un neko nesabojāt. Būtiskākā iejaukšanās bija ēkas pamatu stiprināšana. Ēkas iekštelpās ir uzbūvētas vēl vienas kāpnes, lai varētu ērti nokļūt amatu darbnīcā, kas atradīsies otrajā stāvā. Blakus darbnīcai atradīsies arī izstāžu zāle. Pirmajā stāvā, kur izveidota daudzfunkcionāla telpa dažādu pasākumu rīkošanai, izveidots vējtveris, kuram izgatavotas jaunas durvis senlaicīgā stilā. Saglabājušās klēts oriģinālās ārdurvis, kurām pēc arhitekta teiktā ir liela kultūrvēsturiska vērtība.

Daugavpils novada kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne uzsver, ka restaurācijā pielietotas metodes, kas ir saudzīgas šim piemineklim, maksimāli izmantoti materiāli, kas atbilst Pliekšānu dzīves laikam. Ēkas iekšpusē sienas un griesti apšūti ar dēļiem, kas netiks krāsoti. Tuvākajā nākotnē šī ēka kļūs par jaunu kultūrvietu Daugavpils novadā.

Ēkas atjaunošana ir tikai daļa ieceres, tālāk tiks meklētas iespējas piepildīt ēku ar saturu. Plānots, ka ēkas otrajā stāvā atradīsies ekspozīciju zāle un apsildāma telpa — amatu darbnīca, kur varēs apgūt dažādas seno amatu prasmes, pieaicinot attiecīgas jomas speciālistus. Raiņa mājas Berķenelē direktore Inese Bērziņa šo darbnīcu sauc par amatniecības “minilaboratoriju”, kur iecerēts apmeklētājus iepazīstināt ar vilnas, kaņepju un lina diega izgatavošanu, vilnas izstrādājumu un auduma izgatavošanu, kā arī šūšanas tehnikām. Šajā darbnīcā visu gadu būs pieejamas stelles un šujmašīnas, tiks darināti tērpi, apmeklētāji varēs mācīties aust, šūt, tamborēt un izšūt.

Pirmajā stāvā saglabāsies senās klēts atmosfēra, notiks dažādi pasākumi un meistardarbnīcas, aicinot apgūt seno amatu prasmes. Tiks arī deponēti dažādi amatniecības priekšmeti, kas glabājas Raiņa mājas krājumā un turpmāk būs apskatāmi plašākai publikai. Telpu interjera izveidē plānots izmantot dažādus senus priekšmetus, kas tiks restaurēti un iegūs otru elpu. Interjera izveidei jau esot uzrunāta Daugavpils mākslinieku Folkmaņu ģimene.
Iecerēts, ka apmeklētājiem amatu darbnīca „Klēts” durvis vērs nākamā gada pavasarī.

Projekta “Amatniecība bez robežām” mērķis ir veicināt amatniecības attīstību, sekmējot jaunu kopīgu produktu un pakalpojumu radīšanu, izmantojot pieejamos vietējos resursus un tradicionālās prasmes, kā arī atbalstīt amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanā un veicināšanā, tūrisma pakalpojumu attīstību Latgales-Pleskavas reģionā.

Projekta kopējais budžets ir 799 740,50 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ir 719 766,45 EUR. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija. Daugavpils novada domes daļa projektā ir 61 500 EUR. Projekta īstenošanas periods ir 24 mēneši.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.

Daugavpils novada domes un Ilūkstes novada domes deputātu kopsapulce