Daugavpils novada domes un Ilūkstes novada domes deputātu kopsapulce

AKTUĀLI

PAZIŅOJUMS par Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu izvirzīšanu 

Pamatojoties uz Daugavpils novada domes un Ilūkstes novada domes deputātu 2020. gada 23. oktobra kopsapulces lēmumu Nr.1.8-2/1, lūdzam izvirzīt Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus līdz 2020. gada 13. novembrim plkst. 12.00.

Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikumi iesniedzami: Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV – 5401; 2. stāvā, 20. kabinetā; vai Ilūkstes novada domē, Brīvības ielā 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447 1. stāvā, pašvaldības pakalpojumu centrā.

Pieteikumus var iesniegt arī elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu adresēm: dome@daugavpilsnovads.lv; dome@ilukste.lv

Pieteikumu veidlapu var saņemt iepriekšminētajās adresēs vai izdrukāt no pašvaldību mājas lapas.

Latvijas Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 7.panta 1.daļa nosaka, ka tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī katram attiecīgās domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balss­tiesīgiem Latvijas pilsoņiem.

Vēlēšanu komisijas izveidojamas no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība.

Latvijas Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums pieejams šeit.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt: 29434311, I. Natarovai, Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 1. vietniecei.

Rakstiski jautājumus var sūtīt uz e-pastu: dome@daugavpilsnovads.lv

Iznācis "Daugavpils Novada Vēstis" oktobra numurs