Optimizēs Daugavpils novada bāriņtiesas

AKTUĀLI

Novada domes sēdē deputāti lēma veikt novada bāriņtiesu optimizāciju. Līdz ar lēmuma pieņemšanu, tiks veikta piecu novada bāriņtiesu - Kalkūnes, Līksnas, Naujenes, Skrudalienas un Višķu - optimizācija, veidojot divas Daugavpils novada bāriņtiesas.

Līdz šī gada 5. augustam tiks sagatavoti priekšlikumi reorganizācijas procesa īstenošanai.

Saskaņā ar lēmumu, optimizācijas process ir jāpabeidz ne vēlāk kā līdz 2019. gada 30. septembrim un jaunajām bāriņtiesām darbs jāuzsāk ne vēlāk kā ar 2019. gada 1. oktobri.

Optimizāciju paredzēts veikt, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likumu, likumu “Par pašvaldībām”, kā arī ņemot vērā Valsts kontroles ieteikumus.

Atbalstīja projekta ieceres iesniegšanu tūrisma maršruta izstrādei