NVA rīko sezonas darbu satikšanās akciju

AKTUĀLI

Lai veicinātu sezonas darbu devēju un sezonas darbu meklētāju satikšanos, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aprīlī uzsāk ikgadējo akciju “Sezonas darbi 2024”, kas šogad norisināsies sadarbībā ar vairāku Latvijas pilsētu pašvaldībām, rīkojot sezonas darbu devēju  klātienes tikšanos ar sezonas darbu meklētājiem.

24. aprīlī akcija “Sezonas darbi 2024” norisināsies Daugavpilī. Paredzēts, ka akcijas “Sezonas darbi 2024” pasākumi notiks arī citās pilsētās, kurās būs darba devēju pieprasījums pēc šādiem tikšanās pasākumiem ar sezonas darbu meklētājiem.  Aicinām darba meklētājus sekot informācijai NVA tīmekļvietnes sadaļā “Sezonas darbu akcija 2024”, kurā publicētas un regulāri tiks aktualizētas visas ar akcijas norisi saistītās aktuālās ziņas – pasākumu norises vietas, datumi, laiki, darba devēju piedāvātās sezonas vakances u.c.

Aicinām darba devējus piedalīties NVA akcijā un sezonas darbu piedāvājumus reģistrēt NVA CV un vakanču portālā, papildu pazīmju joslā norādot “Sezonas darbs”. Lai pieteiktos dalībai sezonas darbu akcijā, darba devējam ir jāsazinās ar to NVA filiāli, kuras apkalpošanas teritorijā atrodas darba vietas. Par sezonas darbu akciju atbildīgo NVA filiāļu darbinieku kontaktinformācija atrodama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Sezonas darbu akcija 2024”.

Atgādinām, ka NVA bezdarbnieka statusā reģistrētais klients, strādājot sezonas darbus, bezdarbnieka statusu var saglabāt, ja ir nodarbināts uz noteiktu laiku, kas divreiz gada periodā nepārsniedz kopumā 120 dienas.

Lieldienu svinēšana Ilūkstes PII “Zvaniņš”