Novembris – patriotisma mēnesis Špoģu vidusskolā

Izglītība

Špoģu vidusskolā novembris bija īpaši patriotisks un pilns mīlestības pret savu zemi, savu valsti. Skolā notika dažādas aktivitātes un pasākumi veltīti Latvijai. Tika pieminēti kaujās kritušie brīvības cīnītāji, organizētas tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, kas sargā mūsu valsti, spēlētas izzinošas spēles, lasīti dzejoļi, dziedātas dziesmas un izdejotas tautas dejas, pildīti dažādi uzdevumi saistībā ar Latviju, tika pētīts, lasīts, zīmēts, griezts un līmēts, lai kopā šo laiku padarītu īpašāku. Lai svinot Latvijas dzimšanas dienu, vairāk zinātu, ar ko lepoties, lai zinātu vairāk par valsti, kurā dzīvojam, lai Valts himna skanētu skaļāk, un lai esam stipri un vareni, cienot un godājot savas zemes un savas tautas vērtības.

Patriotu mēnesis sākās ar skolas ietērpšanu sarkanbaltsarkanā krāsā, tika veidoti dekori un izvietoti skolas un klašu telpās. Valsts svētku nedēļas laikā katrs skolēns ar lepnumu nēsāja sarkanbaltsarkanās lentītes pie krūtīm, kā daļiņu no Latvijas savā sirdī.

Sagaidot Lāčplēša dienu notika pasākums “Latvijas sardzē” sadarbībā ar Jaunsardzi un Valsts robežsardzes koledžu. Skolēniem un darbiniekiem bija iespēja pārbaudīt savas šaušanas prasmes, piedaloties šaušanas sacensībās “Snaiperis 2023”. Sacensības norisinājās dažādās grupās – Jaunsargi, skolēni (4.-12.klase) un darbinieki. Daudzi dalībnieki pārsteidza ar augsto rezultātu. 9.-12.klašu skolēni ar interesi klausījās Valsts robežsardzes koledžas darbinieku Latvijas pases stāstos un praktiski veica pases pārbaudes, atbildēja uz viktorīnu jautājumiem un iepazinās ar robežsarga apģērbu un aprīkojumu. Pasākuma noslēgumā kupls skatītāju pulks vēroja kinologu demonstrējumus, kas bija izcili un apbrīnas vērti. Tika demonstrēta gan paklausība, gan suņu prasme atrast narkotikas un priekšmetus. Katra klase izmantoja iespēju arī nofotografēties ar skaistajiem robežsargu palīgiem. Tradicionālās Lāčplēša dienas sporta sacensības “Lāčplēša dienas trīscīņa” skolā norisinājās 10. novembrī, kur skolēni sacentās izturības un spēka uzdevumu veikšanā. Lāčplēša dienā skolas saime tika aicināta iedegt svecītes savās mājās un sirdīs, tādā veidā pateicoties cilvēkiem, kuri cīnījās par mūsu valsts neatkarību. Vecāko klašu skolēniem tika organizēta tikšanās ar Zemessardzes 34.KB pārstāvjiem “Kā mēs sargājam Latviju?”, kurā skolēni atsvaidzināja savas zināšanas par militāriem jautājumiem un valsts drošību.

Pirmssvētku laikā, skolēnu pašpārvalde izsludināja konkursu “Patriotiskākā klase”, kurā skolēni tika aicināti veidot video apsveikumus Latvijas valsts dzimšanas dienā. Patriotiskākās klases tituls šogad tika piešķirts 3.klasei.

Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienai skolā tika veltīti četri pasākumi. Pirmskolas izglītojamie pasākumā “Mana Latvija” dziedāja dziesmas Latvijai un zināja atbildēt uz dažādiem jautājumiem par Latviju. Sākumskolas skolēni pulcējās pasākumā  “Daudz laimes mana Latvija”, lai sveiktu Latviju dzimšanas dienā ar skaistām dzejas rindām un skanīgām dziesmām. Pasākuma noslēgumā ik vienu skatītāju līdz sirds dziļumiem aizkustināja sākumskolas skolotāju teiktās U.Ausekļa dzejas rindas par vecmammas atstāto mantojumu – grozu ozola zīļu, soli ņipru, aveņu tēju, Latviju pašu un ticību, ka mēs to mīlam. 5.-8. klašu grupā pasākuma organizatori apkopoja informāciju no skolēniem kā viņi izjūt Latviju un to atspoguļoja pasākumā “Latvija izjūtās”. Vidusskolas posmā pasākuma “Iededzies par Latviju!” vadītāji aicināja iedegties un mīlēt Latviju, šo zemi visskaistāko. Visus pasākumus šogad vienoja kopīgi izdziedāta valsts himna. Pasākumi tika rotāti ar dzeju, patriotiskām dziesmām un tautas dejām.

Patriotu mēneša ietvaros skolēniem bija iespēja apliecināt savas zināšanas erudīcijas konkursos “Cik daudz Tu zinu par Latviju”, “Ko Tu zini par Latviju” un krustvārdu mīklu minēšanas konkursā.

Visi pasākumi ir stiprinājuši piederības sajūtu savai valstij, lepnumu par to. Svētku laiks lika aizdomāties par to, ka mēs esam laimīgi, ka varam dzīvot savā zemītē, izjust savu kolēģu un skolēnu sirds siltumu. Lai ikviens ar savu darbu un mīlestību veidojam Latvijas valsti par labāko vietu pasaulē!

Špoģu vidusskolas direktora vietniece Anna Vasiļjeva

Mans darbs Latviju stipru dara