Mans darbs Latviju stipru dara

Izglītība

Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā Špoģu vidusskolas 1.-4.klašu skolēniem bija iespēja tikties ar cilvēkiem, kas ar savu darbu stiprina Latviju, audzē tās spēku, varēšanu, īstiem savas zemes un novada patriotiem- agronomi, lauksaimniecības konsultanti, uzņēmēju un politiķi Janīnu Kursīti, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales Pārvaldes Višķu posteņa vada komandiera vietnieku Juri Aleksejevu, Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes vecāko inspektori kapteini Zitu Safinu un Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienesta Kinoloģijas nodaļas priekšnieku majoru Jāni Želvi.

Janīna Kursīte savā stāstījumā mudināja skolēnus cienīt savus vecākus, skolotājus, uztvert mācības kā nopietnu pamata ieguldījumu savā nākotnē. Tāpat viņa vairākkārtīgi uzsvēra, ka ikvienam jābūt savas zemes patriotam - gan vārdos, gan darbos un attieksmēs. Janīna vedināja bērnus apciemot viņas uzņēmumu, kurā būs iespēja gan iepazīties ar augļkoku daudzveidību, pavairošanas metodēm, kā arī rast priekšstatu par agronoma profesiju. Tāpat viņa aicināja nezaudēt saikni ar savu zemi, valodu, savām saknēm.

Ļoti aizraujošs izvērtās robežsardzes pārstāvju stāstījums gan par robežsargu ikdienu, gan interesantiem darba momentiem, par kinologa darba specifiku. Bērni uzdeva jautājumus par prasmēm, kuras nepieciešamas strādājot uz robežas, par mācību un darba iespējām. Jānis Želvis vairākkārt uzsvēra, ka skolā iegūtās zināšanas, valodu mācīšanās, sevis disciplinēšana kā fiziski, tā garīgi ir vērtīgs pamats bērnu nākotnei. Lai iepazītos ar darba un mācību apstākļiem, robežsardzes pārstāvji aicināja bērnus apmeklēt robežsardzes koledžas Daugavpilī un Rēzeknē. Skolas bibliotēkai Z.Safina un J.Želvis uzdāvināja grāmatu  par Latvijas Valsts Robežsardzi.

VUGD pārstāvis bērniem ne tikai pastāstīja par profesijas nepieciešamību un noderīgumu, bet arī iepazīstināja ar glābēja ekipējumu, ļaujot izjust gan tā svaru, gan iespēju noteiktā laikā tajā saģērbties. Tā kā Višķu VUGD postenis atrodas netālu no skolas, Juris Aleksejevs uzaicināja skolēnus apmeklēt viņa darbavietu, kur var apskatīt un aptaustīt ne tikai ekipējumu, bet arī darba instrumentus un mašīnas. Tāpat viņš uzsvēra, ka labi zināšanu pamati ir svarīgi ikvienas profesijas apguvē, aicinot bērnus pareizi izmantot savus skolas gadus, iegūstot stabilas zināšanas, prasmes un iemaņas. Bērniem zināšanu aktualizēšanai par VUGD J.Aleksejevs uzdāvināja dažādus mācību materiālus.
            Tāda veida tikšanās ir paliekošas bērnu atmiņā, liekot uzsvaru ne tikai  uz jaunas informācijas iegūšanu, bet arī mudinot izanalizēt savas iespējas un pienesumu nākotnei un rosinot mainīt attieksmes.

 Špoģu vidusskolas skolotāji pateicas saviem ciemiņiem par veltīto laiku un enerģiju, audzējot bērnos pārliecību, ticību un mērķtiecību. Ir laba sajūta, ka mūsu pašu novadnieki dara tik nozīmīgu darbu savas valsts, visu mūsu labā. Sajūta, ka Latgale var un dara. Apziņa, ka mēs ikkatrs, darot darbu pēc labākās sirdsapziņas, spēcinām savu novadu un valsti.

Špoģu vidusskolas skolotāja Guna Pētersone

Valsts mežos drīkst cirst vienu eglīti Ziemassvētkiem