Novadpētniecības materiālu izstāde “Kad griežas laika rats”

AKTUĀLI

Maļinovas pagasta bibliotēkā no 7.maija ir skatāma novadpētniecības materiālu izstāde. Izstādē skatāmi saimniecības piederumi un rušņiki no bibliotēkas novadpētniecības materiālu krājumiem. Apskatot šos darbarīkus aizdomājos cik reižu, kādas saimnieces rokas ir pieskārušās ogļu gludeklim, vai nesusi pusdienas, māla podiņos, uz tīrumu arājam, aizdedzinājusi petrolejas lampu, lai vakaros adītu, austu, veiktu ikdienas darbus. Patafona atskaņoto plašu mūzika priecēja ciema iedzīvotājus, kādā večerinkā. Vai rušniku smalkie raksti neliek aizdomāties par daudziem vakariem pavadītiem pie izšuvuma. Katra rušnika raksta nozīme un pielietojums sadzīvē.

Mūsdienu steidzīgajā ikdienā ir vērts apstāties un padomāt par īstajām dzīves vērtībām, novērtēt, kas patiesi šajā dzīvē ir svarīgs. Dzīve ir kā rats, kas nepārtraukti griežas tik uz priekšu vien.

Silenē pabeidz Baznīcas ielas pārbūvi