Silenē pabeidz Baznīcas ielas pārbūvi

AKTUĀLI

Skrudalienas pagasta Silenes ciemā pārbūvēja Baznīcas ielu 817 m garumā.

Projekta mērķis ir uzlabot Daugavpils novada ielu un ceļu infrastruktūru saimnieciskās darbības attīstības, publisko pakalpojumu pieejamības un iedzīvotāju mobilitātes sekmēšanai.

Jāatzīmē, ka pirms pārbūves Baznīcas iela bija bez cietā seguma, taču pēc projekta realizācijas ielas garumā tika izveidots asfalta segums, turklāt tā tika paplašināta. Ielai tika sakārtota virsūdeņu novadīšanas sistēma, kā arī izveidots modernais LED apgaismojums.

Šis projekts būtiski uzlabo publisko vidi, jo ceļa posms ved caur Silenes katoļu baznīcu, kā arī kalpo kā piebraukšanas ceļš kapsētai, pie zemnieku un individuālām saimniecībām.

Darbus uzsāka 2020. gada rudenī un pabeidza 2021. gada maijā. Tuvākajā laikā ir gaidāma ielas pieņemšana ekspluatācijā.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja 220 357 euro. No tiem aizņēmums valsts kasē ir 142 307 euro, savukārt pašvaldības līdzfinansējums 78 049 euro.

Komiteju sēdes