Novada skolēni ir radošo darbu konkursa „Valoda dzīvo, ja Tu tajā runā” uzvarētāju vidū

AKTUĀLI

Dzimtās valodas dienu sagaidot, Latviešu valodas aģentūra apbalvos ikgadējā skolēnu radošo darbu konkursa uzvarētājus. Šoreiz konkursa tēma bija „Valoda dzīvo, ja Tu tajā runā”.

Konkursā pieteikti 1023 radošie darbi – esejas, dzejoļi, domraksti un zīmējumi no Latvijas un latviešu skolām ārzemēs: 689 – literārie darbi un 334 zīmējumi. No katras skolas varēja iesūtīt tikai deviņus darbus, tas nozīmē, ka konkursā piedalījās daudz vairāk bērnu un jauniešu.

Konkursā piedalījās skolēni no dažādiem Latvijas novadiem un arī no latviešu skolām pasaulē. Darbus iesūtīja arī Latviešu valodas aģentūras tālmācības platformas Clasflow valodas apguves nodarbību audzēkņi no dažādām valstīm.

Žūrijas komisija (literatūrzinātniece, Latvijas Universitātes profesore, mācību grāmatu autore I. Stikāne, māksliniece, grāmatu „Koko un Riko” zīmējumu autore L. Lošina, UNESCO LNK ģenerālsekretāre B. Moļņika, rakstnieks V. Rūmnieks un Latviešu valodas aģentūras projektu vadītāja V. Līcīte-Meldere) spraigā diskusijā ir vērtējusi un noteikusi labākos radošos darbus. Godalgoto darbu autori balvas un diplomus saņems savās skolās.

Literāro darbu grupā 1.-4. klašu grupā 3. vieta Raimondam Stalidzānam, Ilūkstes Raiņa vidusskolas 4 a klase.

Zīmējumu grupā 5.-9 klašu grupā 2. vieta Oskaram Saveļjevam, Sventes vidusskolas 8. klase.

Arī šogad tiks turpināta skolēnu radošo darbu izdevumu sērija, un interesantākie darbi tiks iekļauti grāmatā. Skolēnu radošo darbu sērijā izdotas jau sešpadsmit grāmatas. Visas grāmatas brīvpieejā ir atrodamas Latviešu valodas aģentūras mājaslapā: https://valoda.lv/projekti/skolenu-radoso-darbu-konkursi/.

Sadarbībā ar Latvijas Radioteātri aktieru lasījumos būs dzirdami konkursa labāko darbu fragmenti.

Avots: Latviešu valodas aģentūra

Augšdaugavas novada kultūras darbinieki “atmaskoja Meteni”