Novada pašvaldībai pasniegts Pateicības apliecinājums par ieguldījumu Likteņdārza Lielā kalna izveidei

AKTUĀLI

Nodibinājuma “Kokneses fonds” komanda, kuri īsteno Likteņdārza izveides ieceri, izsaka pateicību katrai no pašvaldībām, kas šajā gadā un arī iepriekš iesaistījušies dažādos projektos gan ar finansējumu, gan materiāliem un atbalstu dažādu interešu grupām pasākumu apmeklēšanai Kokneses pussalā.

Regulāra sadarbība ar pašvaldībām aizsākās 2013. gadā līdz ar Ozolu godasardzes izveidi, četru gadu laikā iestādot 40 ozolus Likteņdārza amfiteātrī.

Kopš 2015. gada pašvaldības atbalstījušas materiālu piegādi, vedot zemi 12,5 augstā un 200 tūkstošus kubikmetru apjomīgā kalna uzbēršanai, kā arī finansējušas grants piegādi. Kopumā atvestas 106 grunts kravas no dažādām Latvijas vietām, aktīvi piedalījušās 50 pašvaldības un arī atsevišķas pilsētas, piemēram, Rīga, Jelgava, Jūrmala.

Likteņdārza tapšanas laikā vairāk nekā 75 Latvijas pašvaldības ir devušas būtisku ieguldījumu dārza īstenošanā, pastāvīgi arī atbalstot ar transportu tās novadu iedzīvotāju grupas, kas dodas uz piemiņas dārza rīkotajiem pasākumiem vai vienkārši apmeklējot to ikdienā. Veiksmīgas sadarbības pamatā ir abpusējas nodoms un vēlme sasniegt kopīgus mērķus, tāpēc arī Daugavpils novadam pasniegts Pateicības apliecinājums par  nozīmīgu ieguldījumu Likteņdārza Lielā kalna veidošanā.

Višķu pagastā tika izglābti Ziemassvētki