Novadā par vienu izremontēto ceļu vairāk

Komunālā saimniecība un ceļi

20.decembrī, Daugavpils novada Tabores un Vecsalienas pagastu teritorijās, ekspluatācijā tika pieņemts ceļa posms, kuru realizēja projekta “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai” Nr.5.6.2.0/17/I/034 ietvaros. Darbi noritēja ceļa posmā Sadnieki – Červonka 7,12 km garumā. Projekta ietvaros grants ceļš tika pārveidots par ceļu ar melno segumu, izmantojot dubultās apstrādes tehnoloģiju. Tāpat tika izbūvētas nobrauktuves, tika iesēti zālāji, izveidotas nostiprinātas nogāžu nomales, kā arī izveidotas jaunas caurtekas.

Dubultā grants ceļu virsmas apstrāde ir metode, kā novērst šo ceļu putēšanu − uzklājot melno segu, tiek nodrošināti komfortablāki dzīves un uzņēmējdarbības apstākļi gar šiem ceļiem, kā arī ērtāka braukšana.

Projekta mērķis ir Daugavpils novada industriālo teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradēto teritoriju atbilstoši Daugavpils novada pašvaldības programmām, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Būvdarbi norisinājās no 2018.gada 15.oktobra līdz 2019.gada 31.oktobrim. Projekta pasūtītājs ir Daugavpils novada dome, savukārt ceļa darbu veicējs SIA ”Latgales ceļdaris” (būvuzraugs SIA ”RoadLat”). Pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā darbojas 5 gadu termiņš, kura laikā defekti būvdarbu veicējam jālabo no saviem līdzekļiem. Ceļa posma kopējās izmaksas sastādīja 1 073 272,76 euro.

Naujenes bērnu nams maina nosaukumu un saturu