Naujenes bērnu nams maina nosaukumu un saturu

AKTUĀLI

Ar 2020. gada 1. janvāri Daugavpils novada pašvaldības iestāde “Naujenes bērnu nams” maina nosaukumu, proti, turpmāk iestāde sauksies “Sociālā atbalsta un aprūpes centrs “Avots””, šāds lēmums pieņemts Daugavpils novada domes 27. decembra sēdē.

Līdz ar nosaukuma maiņu tiek mainītas arī iestādes funkcijas. Ja iepriekš iestāde sniedza ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu, tad no 1. janvāra Sociālā atbalsta un aprūpes centrs “Avots” sniegs ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu, “Jauniešu mājas” pakalpojumu (atbalsts un aprūpe jauniešiem vecumā no 15 līdz 18 gadiem līdz jaunieša atgriešanai bioloģiskā ģimenē vai līdz jaunietis ir spējīgs dzīvot patstāvīgi, vai arī turpina mācības), sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, kā arī atbalstu nepilngadīgajām un jaunajām grūtniecēm, jaunajām māmiņām, bērniem un jauniešiem, kuri nonākuši krīzes situācijā, cietuši no vardarbības, palikuši bez iztikas līdzekļiem un tuvāko atbalsta.

Domes sēdē apstiprināts arī jaunais iestādes nolikums.

“Pagatavo Ziemassvētku dāvanu’’ nodarbības Višķu pagasta sabiedriskajā centrā