Novadā norisināsies 17. Senioru dziesmu un deju festivāls

AKTUĀLI

Pēc novada deputātu balsojuma kārtējā novada domes sēdē pieņemts lēmums organizēt Latgales novada 17. Senioru dziesmu un deju festivālu “Saulei pretī mūžu ejot”, kas norisināsies 16. jūnijā Višķu pagasta estrādē.

Tāpat sēdē apstiprināts festivāla nolikums. Festivālu organizē Daugavpils novada dome, novada Kultūras pārvalde, biedrība “Latgales reģionālā pensionāru apvienība” un Višķu pagasta pārvalde.

Festivāla uzdevumi ir veicināt sadarbību starp Latgales senioru amatiermākslas kolektīviem, Latgales reģiona pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un nacionālajām kultūras biedrībām; sekmēt amatiermākslas kolektīvu māksliniecisko izaugsmi un rosināt senioru aktivitāti, iesaistoties kultūras pasākumu norisēs.

Festivāla koncertrepertuāru izvēlas un akceptē Festivāla sagatavošanas darba grupa. Koncerta “Saulei pretī mūžu ejot” programmu veidos amatiermākslas kolektīvu kopīgais repertuārs attiecīgajā žanrā (Eiropas dejas, tautas dejas, līnijdejas, vokālie ansambļi/kori, folkloras kopas/etnogrāfiskie ansambļi, mazākumtautību kolektīvi).

Festivāla norisē ieplānots dievkalpojums, gājiens un koncerts. Festivālam pieteikušies vairāk kā 1000 dalībnieki.

Informācija par pasākumu:

Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne (tālr.:65476832, mob.: 29191840)
Latgales novada pensionāru apvienības priekšsēdētāja Helēna Piziča (mob.: 29443089 )
Festivāla koordinatore Inta Uškāne (tālr.: 65431867, mob.: 26362572)
Deju programmas mākslinieciskā vadītāja Aija Daugele (mob.: 29158591)
Vokālās mūzikas programmas mākslinieciskā vadītāja Anita Zarāne (mob.: 29734720)

Novada vizuālās mākslas olimpiādē tapa zīmējumi Izglītības pārvaldes 2020. gada kalendāram