Novada vizuālās mākslas olimpiādē tapa zīmējumi Izglītības pārvaldes 2020. gada kalendāram

AKTUĀLI

Lai arī valsts mērogā vizuālās mākslas olimpiāde vairs netiek rīkota, Daugavpils novada skolēni labprāt iesaistās novada vizuālās mākslas olimpiādes norisē. Tās mērķis ir veicināt skolēnu radošo spēju attīstību vizuālās mākslas jomā, rosināt izglītojamos saskatīt vizuālās vērtības apkārtējā vidē, kā arī pilnveidot prasmi radīt telpiskumu un kustības ilūziju plaknē. Šogad olimpiādes tēma bija “Optiskā ilūzija: Latvijas daba”. Olimpiādē piedalījās 23 izglītojamie (4.-9. klašu audzēkņi) no 13 novada izglītības iestādēm.

Olimpiādes dalībnieku uzdevums bija uzzīmēt kompozīciju, kura attēlo optisko ilūziju, izmantojot kādu no oparta paņēmieniem atbilstoši fotogrāfijā dotajam dabas objektam. Melnbalta dabas objekta (auga vai dzīvnieka) fotogrāfiju izlozēja paši skolēni, kuri uz papīra 30x30 cm formāta ar materiāliem atbilstoši melnbaltajai grafikas tehnikai zīmēja savus darbus.

Zīmēšanai skolēniem tika dotas 3 stundas laika. Jāsaka, ka žūrijas komisijas darbs nebija no vieglajiem. Darbus vērtēja vizuālās mākslas skolotāji no piecām novada izglītības iestādēm. Darbu vērtēšanas kritērijos ietilpa darba atbilstība tēmai un uzdevumam, tehnikas atbilstība nolikumam un pielietojums, radošs un patstāvīgs darba izpildījums un oriģinalitāte, kā arī kompozīcijas risinājums un izpildījuma kvalitāte.

Vizuālās mākslas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Ināra Ondzule stāsta, ka katru gadu mainās gan olimpiādes uzdevums, gan vizuālās mākslas tehnikas un materiāli. Skolotāja stāsta, ka labi darbi varētu izdoties, olimpiādē piedaloties arī vidusskolas klašu skolēniem, taču tajās vizuālā māksla ir tikai kā izvēles mācību priekšmets. Savukārt sākumskolas skolēni, kas mācās 1.-4. klasītēs, tik īsā laika posmā nevarētu tikt galā ar olimpiādes uzdevumu, atzīst I. Ondzule.

“Formāts 30x30 cm ir liels, pie tam strādāt grafikas tehnikā ir diezgan smalks darbs. Cerējām, ka šogad olimpiādes uzdevums vairāk piesaistīs zēnus, taču piedalījās tikai viens pārstāvis. Tomēr jāsaka, ka meitenes par mākslas pasauli interesējas vairāk”, tā I.O.

Raksturojot vērtēšanas kritērijus, Ināra Ondzule atzīst, ka katram no tiem ir arī savi apakšpunkti, kas gala rezultātā veido kopīgo vērtējumu. “Ļoti priecē darbu izpildījuma kvalitāte, ir tiešām daudz labu darbu. Bērni ieguldījuši milzīgu darbu. Viņi ir ļoti pacietīgi, jo, strādājot grafikas tehnikā, jābūt ne tikai nepieciešamo zināšanu bagāžai un radošumam, bet arī uzcītībai, akurātībai un centībai. Tas arī parādās darbos, kas ir vizuāli baudāmi”. Pie trūkumiem metodiskās apvienības vadītāja nosauc tehniskā izpildījuma un materiālu izvēli, ko nereti izsauc skolēnu uztraukums.

“Vizuālās mākslas priekšmetam skolā tiek veltīta viena stunda nedēļā, kas, protams, ir nepietiekami. Arī vizuālās mākslas pulciņi ir ne katrā skolā. Lai izpildītu darbus tik sarežģītās tehnikās, nepieciešams individuāls darbs, kā arī iedzimts talants un īpašs mākslas redzējums. Neatsverams ieguldījums ir arī pedagogu un vecāku darbs”, secina I. Ondzule.

Olimpiādes dalībnieku 12 labākie darbi tiks izmantoti Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes 2020. gada kalendāra izveidē, kuru dāvanā saņems arī kalendārā ievietoto darbu autori.

1. vietu ar vērtēšanā iegūtajiem 90 % un vairāk no iespējamo punktu skaita piešķīra Adrianam Kursītim un Rasmai Ondzulei no Kalupes pamatskolas (sk. Ināra Ondzule), Alisijai Ovčiņņikovai no Lāču pamatskolas (sk. Anna Koroļkova), Randenes pamatskolas skolniecei Darjai Adahovskai (sk. Valentīna Vasiļonoka) un Veronikai Puzirevskai no Zemgales vidusskolas (sk. Tatjana Kavševiča). 2. vieta ar iegūtajiem 80% līdz 90 % no iespējamo punktu skaita piešķirta Jelizavetai Stolbovai no Silenes pamatskolas (sk. Oksana Andrule), savukārt 3. vieta – Oļesjai Kovaļevskai no Salienas vidusskolas (sk. Santa Belousova), Jūlijai Putānei no Špoģu vidusskolas (sk. Ārija Mihailova), Evelīnai Kursītei no Silenes pamatskolas (sk. Oksana Andrule) un Viktorijai Ivanovai no Sventes vidusskolas (sk. Agnese Orbidāne). Pārējiem olimpiādes dalībniekiem pasniegtas Atzinības un Pateicības.

FOTOGALERIJA

Iznācis "Daugavpils novada vēstis" marta numurs