Novada jaunieši iesaistās akcijā “Atpakaļ uz skolu/Atpakaļ uz universitāti 2024”

AKTUĀLI

Vienības namam Daugavpilī pārtopot par skolu, 1. martā sākās akcija “Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti 2024”, kas pulcināja vairāk nekā 200 skolēnus no 14 skolām, kuriem teju 20 dažādu nozaru eksperti, Latvijas sabiedrībā pazīstami un dzirdēti cilvēki, vadīja stundas dažādos mācību priekšmetos. Šāda akcija ļauj iegūt jaunas zināšanas skolēniem, savukārt eksperti var dalīties savā pieredzē un pasaules skatījumā.

EUROPE DIRECT Dienvidlatgales centra vadītājs Oskars Zuģickis stāsta, ka Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā jau 16 gadus organizē aktivitāti “Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti ar mērķi ļaut skolu jauniešiem izbaudīt pieaugušu cilvēku klātbūtni savās stundās, dzirdēt viņu pieredzi, kas jauniešiem var noderēt tālākajā dzīvē. “Ja pērn galvenais akcents bija motivēt jauniešus dzīvei ar dažādām aktivitātēm, tad šogad mēs aicinām pieaugušos cilvēkus nākt pie jauniešiem uz skolu un vadīt stundas, iejusties skolotāja lomā. Arī šodien Vienības nams ir pārtapis par lielāko skolu Latvijā, varbūt pat Eiropā. Ļoti ceram, ka šī akcija aizies tālāk gan Augšdaugavas novadā, gan visā Latgalē un Latvijā kopā.”

Atklājot pasākumu, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Petre uzsvēra, ka mūsdienās pieejami ļoti daudzi informācijas avoti, bet katram ir jāizvērtē, kas ir tā svarīgā un uzticamā informācija, ko var izmantot ikdienā. Arī šajā akcijā ir iespēja uzzināt ticamu un pārbaudītu informāciju. 16 gadu laikā akcija iesaistījušies jau vismaz 1000 eksperti, kas dodas uz dažādām skolām un tiekas ar jauniešiem. Šogad akcija notiks divās kārtās – pavasarī un rudenī. “Es ticu, ka būs liela interese un daudz interesantu ideju, sarunu un diskusiju. Arī eksperti daudz gūst no šīs atgriezeniskās saites,” teica Zane Petre, vēlot jauniešiem daudz jaunu ideju un iedvesmu nākotnei.

Vienības nama improvizētajās klasēs notika gan matemātikas, ķīmijas un fizikas, gan sociālo zinību, angļu valodas, ģeogrāfijas un citas stundas. Akcijas laikā eksperti vadīs savai profesijai atbilstošas mācību stundas un lekcijas. Sociālo zinātņu stundās ar skolēniem strādāja Kultūras ministre Agnese Logina. Viņa atzina, ka ar šo pasākumu aizsākusi savu reģionālo vizīti Latgalē, būdama ministres amatā. Pirms došanās politikā, Agnese Logina ir darbojusies kā pasniedzēja Latvijas Kultūras akadēmijā, pasniedzot kultūras teoriju jauniešiem. Viņa uzsver, ka darbs ar izglītību un jauniešiem nemitīgi iedvesmo un liek attīstīties. “Manuprāt, šī iniciatīva “Atpakaļ uz skolu/ Atpakaļ uz universitāti” ir ļoti skaista un svarīga, jo  palīdz pieaugušajiem dalīties ar savām idejām un pieredzi, lai palīdzētu citiem no tām mācīties. Man šķiet, ka tas ir mūsu pienākums kā pieaugušajiem un arī kā politiķiem nodrošināt, ka nākamā paaudze ir arvien gudrāka, empātiskāka nekā mēs esam. Ja es varu piedalīties šī pienākuma pildīšanā, tas ir ļoti skaisti”. Vadot jauniešiem sociālās zinātnes, ministre pievērsās tēmai par kino, mācīja strukturēt savu runu un kritiski domāt.  

Vizītes laikā ministre tikās arī ar Daugavpils NVO pārstāvjiem, vietējiem medijiem, Daugavpils teātra darbiniekiem, apmeklēja St. Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolu, kā arī piedalījās jaunās sezonas atklāšanā Marka Rotko centrā. “Šodien satikšu cilvēkus, iepazīšos ar kultūras notikumiem Daugavpilī, lūkošu saprast, kā mēs varam arvien stiprināt kultūras izpausmes Daugavpilī, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi sabiedrības saliedētības nolūkos un mūsu Latvijas kopīgās identitātes veidošanā.”

Pirmo reizi skolotāja lomā iejutās Augšdaugavas novada domes izpilddirektors Pēteris Dzalbe, kurš izvēlējās jauniešiem vadīt matemātikas stundu. Viņaprāt matemātika ir pamatbāze, uz kuras balstās daudzas lietas dzīvē – gan ģimenes budžeta veidošana, gan izpratne par algu, nodokļiem, ikdienas tēriņiem, kas jauniešiem būtu jāmācās. Pēteris Dzalbe atzīst, ka pašam matemātika skolā bijis mīļākais priekšmets, bet iegūtās zināšanas ļoti noder dzīvē un pašreizējā darbā, plānojot pašvaldības budžetu un veidojot dažādus plānošanas dokumentus. “Pavērojot jauniešus, es redzu, ka daudziem ir stipra bāze, ir jaunieši, kuri uzķer ļoti ātri, ir jaunieši, kuri risina vienkāršo matemātiku un kuri saprot padziļināto matemātiku. Protams, STEM priekšmetu sadaļa nepadodas viegli un nav domāta visiem, bet ja vismaz 20% no klases padziļināti mācās STEM, tad viss ir kārtībā, jo tad nākotne mums būs gan fizikas skolotāji, gan arī matemātikas un ķīmijas skolotāji.”

Pasākumā piedalījās arī Augšdaugavas novada jaunieši no Salienas un Špoģu vidusskolas, kuri ar interesi klausījās ekspertus. Špoģu vidusskolas 10. klases skolniece Kristīne Grigorjeva atzīst, ka piedalīties akcija viņu pamudinājis vēstures skolotājs. Pašai visvairāk interesējot sociālās zinības, ar kurām Kristīne vēlas saistīt savu nākotni. “Pagaidām es domāju, ka tās būs sociālās zinības, varētu doties uz Rīgu, uz Latvijas Universitāti, kur ir fakultāte Komunikācijas zinātnes. Šeit mani interesē paklausīties citu cilvēku pieredzi un arī iegūt jaunas zināšanas. Par sociālajām zinībām stāstīja kultūras ministre, bija interesanti paklausīties viņas pieredzi, konkrētāk par kino industriju. Viņa stāstīja par recenzijām, kā tās rakstīt, par filmām un par grāmatām.”

Visā Eiropas Savienībā notiekošā akcija “Atpakaļ uz skolu/ Atpakaļ uz universitāti” tika aizsākta 2007. gadā Vācijā. Latvijā akcija notiek jau sešpadsmito gadu. Tās laikā uz skolām un universitātēm ir devušies vairāk nekā 1000 eksperti, palīdzot Latvijas skolēniem un studentiem izzināt gan ES aktualitātes dažādās jomās, gan iepazīt daudzveidīgas profesijas un prasmes, iedvesmot profesijas izvēlei, sekmēt interesi par Eiropas lietām un mudināt izmantot ikvienu iespēju to līdzveidot.

Šogad atzīmējam 20. gadadienu kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Ņemot vērā šo nozīmīgo faktu, kā arī dalībnieku lielo interesi, 2024. gadā akcija notiks gan pavasarī, gan rudenī. Pieteikšanās akcijai noritēs līdz pat marta beigām.

Teksts, foto: Inese Minova

Tikšanās ar sienas dekoru autoru Antonu Salīti Maļinovas pagasta bibliotēkā