Novada jaunieši aktīvi iesaistās brīvprātīgajā darbā

AKTUĀLI

Ar katru gadu brīvprātīgais darbs kļūst arvien populārāks Daugavpils novada jauniešu vidū. Neskatoties uz pandēmijas izraisītajiem ierobežojumiem, arī 2020. gada laikā novada jaunieši aktīvi piedalījās brīvprātīgā darba popularizēšanā un iesaistījās darbos katrs savā pagastā. Par to liecina pagastu iesniegtās atskaites par brīvprātīgā darba organizēšanu novada teritorijā.

Kopš 2016. gada Daugavpils novadā tika oficiāli pieņemts brīvprātīgais darbs jauniešu vidū un izstrādātas vadlīnijas un līgumi tā organizēšanai. Sasniedzot 50 stundu apjomu, jaunietis saņem novada domes priekšsēdētāja parakstītu apliecinājumu, kas apstiprina iegūtās prasmes. Kopumā tas ir ļoti nopietns papildinājums personīgajam CV, atzīst Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Olesja Ņikitina. Daugavpils novadā šādu stundu apjomu ir sasnieguši  vairāki jaunieši, bet ir arī tādi, kas sasniedz vairāk nekā 500 darba stundu atzīmi.

Pērn brīvprātīgie jaunieši aktīvi piedalījās radošo darbnīcu organizēšanā, pasākumu vadīšanā, telpu noformējuma izgatavošanā un apkārtējās vides sakopšanā. Jaunieši ieguva prasmes organizatorisko darbu veikšanā pasākumu organizēšanas procesā un sporta aktivitāšu vadīšanā.

Visaktīvākie brīvprātīgā darba organizēšanā pērn bija Kalkūnes, Maļinovas un Līksnas pagastu  jaunieši. Vislielāko brīvprātīgo stundu skaitu ieguva Kalkūnes pagasta jaunieši Andrejs Rucko -192 stundas un Jeļena Maslova – 110 stundas.

Izsakām lielu pateicību jauniešiem par viņu paveikto darbu, jaunatnes lietu atbildīgām personām – par brīvprātīgā darba kustības popularizēšanu un pagastu pārvaldēm – par jauniešu atbalstu un doto iespēju jauniešiem iegūt prasmes un zināšanas!

Nekustamo īpašumu izsole