Lemj par Latgales SEZ atbalsta piešķiršanu pirmajiem uzņēmumiem