Novada domes sēde

Pagastu un pilsētu ziņas

13.aprīlī plkst. 11:00 Daugavpils novada domē notiks kārtējā novada domes sēde. Rīkojums par sēdes sasaukšanu

Lemj par Latgales SEZ atbalsta piešķiršanu pirmajiem uzņēmumiem