Lemj par Latgales SEZ atbalsta piešķiršanu pirmajiem uzņēmumiem

Pagastu un pilsētu ziņas

7.aprīlī Daugavpilī notika Latgales speciālās ekonomiskās zonas (Latgales SEZ) Uzraudzības komisijas sēde, kurā tika izskatīti trīs uzņēmumu pieteikumi par speciālās ekonomiskās zonas statusa piešķiršanu ražošanas teritorijai vairāk kā 30 hektāriem.

Latgales SEZ Uzraudzības komisijas sēde sākās ar izbraukumu uz Krāslavu, kur tika apmeklēts viens no uzņēmumiem, kurš iesniedzis pieteikumu speciālās ekonomiskās zonas statusa saņemšanai.

Uzraudzības izskatīja un atbalstīja triju uzņēmumu pieteikumus no trīs pašvaldībām: Daugavpils pilsētas, Krāslavas un Līvānu novadiem. Lēmumprojekts tiks iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā atzinuma sniegšanai.

“Šodien izskatām pirmos uzņēmumu pieteikumus Latgales SEZ statusa saņemšanai, kas apliecina, ka Latgalē uzņēmumu attīstībā notiek nozīmīgas, vairāk kā 920 tk.eiro investīcijas, kas ir nozīmīgs ekonomikas virzītājspēks. Trīs uzņēmumos tiks izveidotas 26 jaunas darbavietas. Sākas darbs pie reģiona konkurētspējas celšanas. Tas, ka uzņēmumi ir ne tikai no Daugavpils, kas ir nozīmīgs ekonomiskais centrs, bet arī no reģiona (Krāslavas un Līvāniem), kam līdzi sekos arī citu pašvaldību uzņēmumi”, liecina par visa Latgales reģiona izaugsmi” atzīst Latgales SEZ Uzraudzības komisijas priekšsēdētājs  Jānis Lāčplēsis.

Uzņēmumiem, kuri darbosies Latgales SEZ teritorijās, būs iespēja pretendēt uz tiešo nodokļu atvieglojumiem, proti, uzņēmuma ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm (līdz 80%).

Likums nosaka, ka SEZ darbība ilgs līdz 2035. gada 31. decembrim un tās kopējā teritorija nepārsniegs 5% no Latgales reģiona platības.

Konsultācijas par Latgales SEZ statusa saņemšanas nosacījumiem  var saņemt, sazinoties ar Latgales SEZ pārvaldi: e-pasts: lsez@latgale.lv, tālr.: 26511047.

Latgales SEZ darbību uzsākusi, lai veicinātu Latgales reģiona attīstību, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai.

Oskars Zuģickis
Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību specialists

Zemes vienība (starpgabals) "Sprīdīši" Kalkūnes pagastā