Novada domes sēde

AKTUĀLI

13. jūlijā plkst. 13.00 Daugavpils novada domē notiks kārtējā Daugavpils novada domes sēde. Rīkojums

Vēl divi sociālie darbinieki ieguva diplomus par augstāko sociālā darba izglītību