Novada domes sēde

AKTUĀLI

Š. g. 31. oktobrī plkst. 10.00 notiks kārtējā Daugavpils novada domes sēde. Rīkojums

Kultūras darba jaunā sezona