Kultūras darba jaunā sezona

AKTUĀLI

Daugavpils novada kultūras darbinieki  aktīvi uzsākuši darbu jaunajā rudens sezonā. Lai iepazītos ar kultūras jomas speciālistu darbu pagastos, parunātu par  veiksmēm un problēmām šajā jomā, novada Kultūras pārvaldes  vadītāja Ināra Mukāne un speciālisti 2019.gada 23.oktobrī apmeklēja  Nīcgales un Kalupes pagastus. Redzētais  iepriecināja, jo kultūras darba organizatores Aina Stikāne Nīcgalē un Inita Ivdra Kalupē strādā radoši, ar izdomu, iesaista pagastu iedzīvotājus seno amatu prasmju apgūšanā, piedāvā jaunus variantus arī tradicionālo svētku svinēšanas pasākumos (piemēram, Līgo svētki Kalupes pagastā  pagājušajā gadā tika svinēti vietējā zemnieka saimniecībā). Abos pagastos veiksmīgi darbojas vairāki amatiermākslas kolektīvi, kuros iesaistās dažādu vecumu un sociālo slāņu iedzīvotāji. Sarunu rezultātā tika atrasts variants skolēnu tautas deju kolektīva izveidošanai, apvienojot Nīcgales un  Kalupes bērnus un jauniešus.

Nīcgales tautas nama vadītāja Aina Stikāne ar prieku izrādīja tautas namā nupat  izveidotās  telpas amatierkolektīvu vadītājiem, kurās būs iespēja gan gatavoties darbam, gan uzglabāt rekvizītus.

Izbraukuma laikā tika apmeklētas arī abu pagastu bibliotēkas. Nīcgales tautas bibliotēkas vadītāja Ruta Bogdanova pastāstīja, ka bibliotēkā uzlabots apgaismojums, iegādāti jauni sēžammaisi un spēles pirmsskolas vecuma bērniem. Kalupes pagasta  bibliotēkas vadītāja Andžella Nartiša šobrīd aktīvi veic bibliotēkas krājuma sakārtošanu pēc inventarizācijas.

Nīcgales un Kalupes pagastos kultūras darba speciālisti ar pateicību runā par pagastu pārvalžu ieinteresētību un atbalstu  kultūras jomai.

Informāciju sagatavojusi:
Terēzija Ūbele
Daugavpils novada Kultūras centra "Vārpa"
Mācību un informācijas centra vadītāja

Nekustamā īpašuma izsole