Notika Operatīvās vadības centra sanāksme par situāciju uz robežas

AKTUĀLI

Ceturtdien, 12. augustā, Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs sasauca pirmo Operatīvās vadības centra (OVC) sanāksmi attālinātā formātā.

OVC pārstāvji pārliecinājās, ka, vadoties pēc aktuālākās operatīvās informācijas,  kopš valdības lēmuma par ārkārtējās situācijas izsludināšanu un pilnvaru paplašināšanu Valsts robežsardzei (VRS), Latvijas - Baltkrievijas robežu nelikumīgi šķērsojusi nav neviena persona. Līdz ar to šobrīd ar papildus resursu ieguldījumiem iekšlietu resora iestādes pagaidām ir spējīgas nodrošināt Latvijā jau nokļuvušo personu attiecīgu izmitināšanu un tām piemērojamo procedūru īstenošanu.

VRS un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP)  pārstāvji informēja par pašreizējo situāciju uz Latvijas-Baltkrievijas valsts robežas nelikumīgo robežpārkāpēju uzņemšanā un patvēruma procedūru īstenošanā.

VRS turpina pastiprinātā režīmā uzraudzīt Latvijas-Baltkrievijas robežu kopā ar Valsts policiju (VP) un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS). VP un NBS nodrošina atbalstu un nepārtrauktu diennakts klātbūtni. Šobrīd Valsts policija uz četrām nedēļām uz Latvijas pierobežu ir komandējusi 71 Valsts policijas Speciālo uzdevumu bataljona darbinieku no visiem Latvijas reģioniem, izņemot Rīgas reģionu. Tāpat iesaistītie dienesti pastāvīgi sazinās ar kolēģiem no Lietuvas, lai koordinētu turpmāko rīcību.

Tomēr, rēķinoties ar to, ka Baltkrievijas puses atbalstītie robežas nelikumīgās šķērsošanas organizatori meklēs aizvien jaunus veidus, kā panākt šo personu nelikumīgu nokļūšanu Latvijas un ES teritorijā, OVC pārstāvji diskutēja par iespējamiem risinājumiem gan jau aizturēto, gan nākotnē iespējamo papildus robežpārkāpēju izmitināšanā, nepieciešamo procedūru un veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā u.c.

Tāpat OVC sanāksmē tika pārrunāta epidemioloģisko un sabiedrības veselības aizsardzības prasību  nodrošināšana un kontrole, kā arī sabiedriskās kārtības nodrošināšana izmitināšanas vietās un to apkārtnē.

No 1. jūnija līdz 11.augustam kopumā VRS aizturējusi 380 personas, kuras šobrīd   izmitinātas vairākos patvēruma centros. Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā “Mucenieki” šobrīd atrodas 351 patvēruma meklētājs, no kuriem 3 personām piešķirts bēgļa statuss, savukārt 28 patvēruma meklētāji, kuri Latvijā ieradušies jau iepriekšējos mēnešos, pārvietoti uz citām telpām, bet 8, kuriem jau iepriekš piešķirts patvēruma meklētāja statuss, izvēlējušies doties prom.

 Aizturēto ārzemnieku izmitināšana un pieejamā infrastruktūra ir VRS pārziņā, savukārt PMLP pārraudzībā ir patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs “Mucenieki”, uz kuru tiek novirzīti neaizturētie robežpārkāpēji, kuri jau ir lūguši patvērumu.

Potenciāli jaunu robežpārkāpēju plūsmu aizturēšanas gadījumā OVC tika konceptuāli atbalstītas iespējas izveidot papildus izmitināšanas objektu nelikumīgajiem robežpārkāpējiem Ludzas novadā, Ezersalā, Zvirgzdenes pagastā. OVC vienojās par nepieciešamo organizatorisko pasākumu uzsākšanu un resursu plānošanu.

Jau ziņots, ka iekšlietu ministre ir uzdevusi izveidot Operatīvās vadības centru, ko vada Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs. Šai iesaistīto institūciju deleģēto pārstāvju darba grupai dots uzdevums - apdraudējuma pārvarēšanas pasākumu plānošana un izpildes koordinēšana.

Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Valsts robežsardzes (VRS), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP), Valsts policijas, Ārlietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Veselības ministrijas, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Valsts drošības dienesta, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, kā arī no pašvaldībām, kurās šobrīd izsludināta ārkārtējā situācija.

Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļa

Mūzikas un mākslas studijas aicina uz nodarbībām