Mūzikas un mākslas studijas aicina uz nodarbībām

AKTUĀLI

Studija “Pūpoli”

Aicinām dažāda vecuma jauniešus un pieaugušos kļūt par lietišķās mākslas studijas dalībniekiem, lai iegūtu jaunas zināšanas un prasmes klūgu pīšanā. Studijas dalībniekiem ir iespēja iegūt amata meistara kvalifikāciju klūgu pīšanā, kā arī piedalīties dažādos novada, valsts un starptautiskā mēroga kultūras pasākumos. Nodarbības notiek klūgu pīšanas amata meistares Maijas Kivlenieces vadībā Špoģos (Špoģu Mūzikas un mākslas skolā) un Naujenē (Naujenes Novadpētniecības muzejā) pēc noteikta grafika.

Lietišķās mākslas studijas nodarbības ir bez maksas.

Mūzikas studija “Lauku studija”

Mūzikas studija aicina dažāda vecuma jauniešus un pieaugušos uz instrumentālās mūzikas nodarbībām. Studija sniedz iespēju gūt praktiskas zināšanas un prasmes instrumentālās mūzikas izpildījumā (solo ģitāra, basģitāra, bungas, digitālās klavieres) mūziķa Viktora Leonoviča vadībā, pilnveidot sevi un piedalīties dažādos novada, valsts un starptautiskā mēroga kultūras pasākumos. Nodarbības notiek pēc noteikta grafika Špoģos (Špoģu Mūzikas un mākslas skolā).

Mūzikas studijas nodarbības ir bez maksas.

Papildus informāciju varat saņemt pa tālruni 65452306, mob.tālruni 26414622 vai personīgi Špoģu Mūzikas un mākslas skolā – 2.stāvā, 12.kabinetā pie skolas administrācijas.

Pludmales volejbola treniņspēles Subates ezermalas parkā