Notika novada jaunievēlētās domes pirmā sēde

AKTUĀLI

15. jūnijā Daugavpils novada domes jaunais deputātu sasaukums sanāca uz pirmo domes sēdi, kurā notika domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja 1. vietnieka un vietnieka ievēlēšana. No līdzšinējā 17 deputātu sastāva jaunajā domē ievēlēti 5 jauni un pārvēlēti 12 deputāti. Uzsākot darbu, kas tiks veikts turpmākos četrus gadus, deputāti saņēma apsveikumus un īpašas nozīmītes.

Priekšsēdētāja amatam tika izvirzīta tikai viena kandidatūra, līdzšinējā priekšsēdētāja Janīna Jalinska no "Daugavpils novada partijas". Ar vienprātīgu balsojumu, atklāti balsojot, ar 17 balsīm par Janīna Jalinska tika atkārtoti ievēlēta par Daugavpils novada domes priekšsēdētāju. Pēc ievēlēšanas Janīna Jalinska izsludināja priekšsēdētāja 1. vietnieka vēlēšanas, kurās ierosināja balsot par līdzšinējo vietnieku Arvīdu Kucinu no "Daugavpils novada partijas". Citas kandidatūras netika ieteiktas, tādēļ Arvīds Kucins ar vienprātīgu deputātu balsojumu tika ievēlēts par priekšsēdētajas 1. vietnieku. Savukārt par priekšsēdētājas vietnieku vienbalsīgi ievēlēts Aivars Rasčevskis. Gan Janīna Jalinska, gan Arvīds Kucins un Aivars Rasčevskis izteica deputātiem pateicību par izrādīto uzticību.

Sēdes turpinājumā tika balsots par priekšsēdētāja un vietnieku, kā arī novada pašvaldības izpilddirektora amata algu. Nākamā domes sēde nozīmēta uz 20. jūniju, kad tiks lemts par pastāvīgo komiteju sastāvu, savukārt pirmdien, 19. jūnijā, sanāks kopā Daugavpils novada pašvaldības nolikuma izstrādes darba grupa.

FOTOGALERIJA

Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu