Notika informatīvās tikšanās ar jauniešiem pagastos

AKTUĀLI

4. un 6. jūlijā notika informatīvās tikšanās pagastos ar jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem un pagasta pārvalžu vadītājiem projekta “Brīvprātīgs un atzīts” ietvaros.

4. jūlijā tikāmies Salienas pagastā, kur sapulcējās jaunieši no Skrudalienes, Salienes, Vecsalienes, Tabores un Laucesas pagastiem, bet Svente sapulcējās jaunieši no Sventes, Medumiem, Kalkūnes un Līksnas pagastiem. Savukārt 6. jūlijā tikāmies Maļinovas pagastā, kur pulcējās jaunieši no Maļinovas un Biķernieku pagastiem, bet noslēdzošā tikšanās notika plkst. Ambeļu pagastā, kur pulcējās jaunieši no Ambeļu un Višķu pagastiem.

Tikšanās laikā pastāstījām par brīvprātīgo darbu un to tālākām iespējām. Brīvprātīgais darbs ir organizēts un uz labas gribas pamata veikts fizisks vai intelektuāls bezatlīdzības darbs sabiedrības labā, kuram nav peļņas gūšanas nolūka. Brīvprātīga darba mērķis ir sekmēt brīvprātīgo darbu un veicināt sabiedrības līdzdalību brīvprātīgajā darbā Daugavpils novadā.  Brīvprātīgais darbs ikvienām sniedz iespēju būt sabiedriski aktīvam, iegūt jaunu pieredzi un zināšanas, parādīt savus talantus un prasmes, iepazīt sabiedrību, iegūt jaunus draugus, īstenot iecerētas idejas un, varbūt, par sapņus.

Tikšanās laikā jaunieši tika sadalīti trīs grupas. Jauniešiem vajadzēja iejusties Daugavpils novada domes deputātu vietās un pārdomāt jautājumus un izdomāt risinājumus problēmām, kuras viņi varētu risināt brīvā laika jomā, tūrisma un kultūras jomā, kā arī sabiedrības labā.  No visām šīm idejām jauniešiem tika dots uzdevums izvēlēties vienu, kuru viņi varētu īstenot uz brīvprātīgā darba pamata, veidojot sadarbību starp pagastiem un ieguldot pēc iespējas mazāk finanšu līdzekļus. Kā rezultātā tiks stādīti koku stādi, kurus jauniešu iegūs par brīvprātīgi paveikto darbu koku audzētavās, labiekārtoti sporta laukumi, rīkotas sporta spēles, akustiskie vakari. Jauniešiem sava darba  rezultātus būs jāprezentē projekta noslēguma pasākumā 30. septembrī profesiju naktī „Brīvprātīgs un atzīts”, kas norisināsies Špoģu vidusskolā.

Īpašu paldies sakām Tabores pagasta pārvaldniecei Vijai Pļaskotai, Maļinovas pagasta pārvaldniekam Arkādijam Karņickim, Višķu pagasta pārvaldniekam Jānim Promam, Nīcgales pagasta pārvaldniekam Pēterim Stikānam, Ambeļu pagasta kultūras nama vadītājai Ingrīdai Skutelei par dalību tikšanās un aktīvu darbību darba grupās. Kā arī Salienas, Sventes, Maļinovas un Ambeļu pagasta jaunatnes lietu atbildīgajiem par silto uzņemšanu.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes  politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžetu finansējuma ietvaros.

FOTOGALERIJA

Informāciju sagatavoja: Irīna Malčanova, Jevģenija Kalinčuka

Fotogrāfiju autors Jānis Soms

Atbalstīta cilvēku ar īpašām vajadzībām dalība forumā "Mode H"