Atbalstīta cilvēku ar īpašām vajadzībām dalība forumā “Mode H”

Pagastu un pilsētu ziņas

Ar Daugavpils novada domes deputātu balsojumu pieņemts lēmums par piedalīšanos Eiropas adaptētās modes Forumā „Mode H”, iesaistot cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Daugavpils  novada  pašvaldība  ilgtermiņā ir organizējusi projektus un pasākumus cilvēku ar īpašām  vajadzībām  integrēšanai  sabiedrībā  ar mākslas  un radošuma  instrumentiem.

Zināšanas  un ierosmi  šim darbam sniedz sadarbība ar Eiropas  adaptētās  modes  MODE H asociāciju Francijā. Daugavpils novada pašvaldība piedalījusies 5  Mode H  festivālos.  Foruma mērķis  ir sniegt cilvēkiem  ar  kustību traucējumiem iespēju būt  radošiem, mobiliem, ar  mākslas metodēm  attīstīt  savu personību. Foruma centrālais  notikums būs teatralizēts  uzvedums, kas  sastāv no  dalības  valstu  pārstāvju sagatavotiem iestudējumiem.

Dalībai Forumā piešķirts finansējums 6281 eiro apmērā.

Forums “Mode H” norisināsies no 25. līdz 29. novembrim.

Tiek realizēts projekts „Mēs līdzās Jums, Jūs līdzās mums”