Notiek vairāku novada ceļu posmu pārbūve

AKTUĀLI

Novadā pašlaik tiek realizēti divi vērienīgi projekti, kuru realizācijai piesaistīts Lauku atbalsta dienesta finansējums. Projekts “Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūve” tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un tā ietvaros tiek pārbūvēti ceļu posmi “Dubna – Bicāni – Zeiļi – Medupes upe” Dubnas pagastā, “Vaboles stacija – Aizbalti – Pudāni – Mukāni” Vaboles pagastā, “Morkanišķi – Ruži” Kalupes pagastā un “Grantiņi – Vanagi” Sventes pagastā. Ir apstiprināts arī otrs projekts – “Daugavpils novada pašvaldības ceļa “Grāviņi – Vecie tokari” ceļa pārbūve Višķu pagastā”, kura ietvaros tiek pārbūvēts ceļš 3,5 km garumā. Darba procesā ir Kalkūnes pagasta ceļa posms “Palabišķi – Buras”, Medumu pagastā “Liepnieki – Atvari”, Salienas pagastā “Stenderi – Ormaņi – Adamova – Šlapaķi – Darbnīca”, “Saliena – Sergejevka”, Līksnas pagastā “Kudeiķi – Ķirupe – Sterikāni – Ķirupe” un Naujenes pagastā “Butišķi – Židina”.

Kā uzsver novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska, dotie projekti tiek īstenoti uzņēmējdarbības atbalstam.

Notika informatīvās tikšanās ar jauniešiem pagastos