Notiek Randenes pamatskolas atjaunošanas darbi Kalkūnes pagastā

AKTUĀLI

Kalkūnes pagasta Randenes skolā notiek būvdarbi, kas saskaņā ar iepirkumu uzsākti šī gada jūnijā un noslēgsies 18. augustā. Būvdarbus veic SIA “BORG”, būvdarbu kopējās izmaksas sastāda 158 520 eiro.

Kopējā telpu platība, kurā paredzēti remontdarbi, sastāda 638 m2. Ir paredzēts mācību telpu un pirmsskolas grupas telpu remonts. Veicot remontu, tiks nomainīta grīdu pamatne un segums, atjaunota sienu un griestu apdare, uzstādītas jaunas durvis, veikta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu vadu un ierīču nomaiņa. Tāpat paredzēta galvenās ieejas mezgla pārbūve, kur tiks ierīkots pacēlājs un pārbūvēts jumtiņš.

Skolas teritorijā tiek atjaunoti celiņi un  laukumi, kā arī teritorija iežogota ar jaunu žogu. Daļēji tiek atjaunota ēkas betona aizsargapmale. Telpās, kur paredzēti remontdarbi, tiek nomainīta elektroinstalācija un apgaismojums.

Būvuzraudzību nodrošina būvuzraugs Ilgvars Andžāns.

Visa jūlija garumā Demenes pagasta Kumbuļu ciemā norisinās bērnu nometne