Noteikts ienākumu slieksnis maznodrošinātas mājsaimniecības statusa iegūšanai

AKTUĀLI

Daugavpils novada domes sēdē apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi “Par maznodrošinātās mājsaimniecības statusa noteikšanu Daugavpils novada pašvaldībā”, kas nosaka jaunu ienākumu līmeni Daugavpils novadā deklarētajām personām, lai mājsaimniecību vai atsevišķu personu mājsaimniecībā atzītu par maznodrošinātu.

Mājsaimniecība vai atsevišķa persona mājsaimniecībā atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.
Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Daugavpils novada domes 2010. gada saistošie noteikumi Nr.7 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Daugavpils novadā”.

Saskaņā ar pērn rudenī Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas stājās spēkā no šā gada 1. janvāra, maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 436 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un ne augstāku par 305 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Iepriekš ienākumu slieksnis maznodrošinātām ģimenēm un personām bija noteikts 242 eiro.

Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova skaidro, ka domes deputāti vienojās noteikt ienākumu slieksni 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.
Maznodrošinātas mājsaimniecības statusa īpašnieki var pretendēt uz Eiropas fonda atbalsta pakām un tādejādi ietaupīt līdzekļus pārtikai, higiēnas un saimniecības precēm un skolas piederumiem. Kā arī var pretendēt uz citiem atvieglojumiem, piemēram, uz palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā, bezmaksas juridisko palīdzību, uz atvieglojumiem Latvenergo pakalpojumiem un nekustamā īpašuma nodokļa nomaksai.

Daugavpils novadā maznodrošināto daudzums ar katru gadu pieaug. 2018. gadā bija 98 maznodrošinātas ģimenes un 192 personas, 2019. gadā -- 260 ģimenes un 440 personas, bet 2020. gadā – 339 ģimenes un 553 personas. Uz šā gada janvāra beigām novadā reģistrētas jau 182 maznodrošinātas ģimenes un 248 personas. Tiek prognozēts, ka šis personu loks var būtiski palielināties, jo ienākumu līmenis, pie kura mājsaimniecība tiek atzīta par maznodrošinātu, tiek būtiski palielināts. Turklāt pastāv risks, ka, būtiski palielinoties iespējām saņemt pabalstus, var mazināties darbspējīgo iedzīvotāju interese pilnvērtīgi iesaistīties darba tirgū.

Daugavpils novadā atbalstīs arī barikāžu dalībniekus