Daugavpils novadā atbalstīs arī barikāžu dalībniekus

AKTUĀLI

Daugavpils novada domes saistošajos noteikumos „Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā” veikti grozījumi, kas paredz turpmāk atbalstīt arī 1991. gada barikāžu dalībniekus. Tie novada iedzīvotāji, kas piedalījušies barikādēs, ik gadu 20. janvārī saņems 50 eiro pabalstu. Daugavpils novadā tie ir vismaz 70 iedzīvotāji. Šo pabalstu barikāžu dalībnieki saņems jau šogad, šiem mērķiem ir ieplānoti līdzekļi pašvaldības budžetā.

Noteikumos veiktas arī citas izmaiņas, proti personas, kas, atbrīvotas no ieslodzījuma, saņems 45 eiro pabalstu līdzšinējo 42,69 eiro vietā, bet  onkoloģijas pacienti saņems 100 eiro pabalstu līdzšinējo 70 eiro vietā.

Ik gadu tiek atbalstītas arī personas ar invaliditāti kopš bērnības, kas, izņemot valsts pabalstu, saņem arī vienreizēju 50 eiro pabalstu no Daugavpils novada pašvaldības. Mainoties valsts pabalsta apmēram, veikti grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos, nosakot, ka pašvaldības pabalstu var saņem I grupas invalīdi, kuru ienākumi nepārsniedz 190,40 eiro mēnesī, II grupas invalīdi, kuru ienākumi nepārsniedz 163,20 eiro mēnesī, un III grupas invalīdi, kuru ienākumi nepārsniedz 136 eiro mēnesī.

Jāatgādina, ka šie saistošie noteikumi paredz vairākus pabalstu veidus. Pašvaldībā tiek izmaksāts vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas – 45 eiro, pabalsts apbedīšanai – 350 eiro; dzimšanas dienas pabalsts (80 gadu jubilejā 30 eiro apmērā, 90 gadu jubilejā 50 eiro, 100 gados un vairāk – 100 eiro); svētku pabalsts 50 eiro gadā Otrā Pasaules kara dalībniekiem, politiski represētām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas likvidatoriem, Afganistānas kara veterāniem un no šī gada arī 1991. gada barikāžu dalībniekiem; pabalsts onkoloģisko saslimšanu pacientiem – 100 eiro gadā; vienreizējs pabalsts invalīdiem kopš bērnības – 50 eiro gadā un pabalsts hemodialīzes pacientiem -100 eiro gadā.

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, budžetā nepieciešami 51 500 eiro. Sociālā palīdzība piešķirama personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Daugavpils novadā.

Naujenes Kultūras centrs piedāvā izglītojoši izklaidējošo programmu bērniem