Noslēgušies Miera ielas pārbūves darbi Laucesas pagastā

AKTUĀLI

Laucesas pagastā laika periodā no 2016. gada 26. jūlija līdz 2017. gada 22. jūnijam tika veikta Laucesas pagasta Miera ielas pārbūve Mirnija ciemā. Darbus veica SIA „Daugavpils būvmehanizācija”. Projekta rezultātā pārbūvētā ceļa garums sastādīja 1285 metrus. Darbu kopējās izmaksas - 238 648 eiro. Būvdarbu realizācijas laikā veikta karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, nomaļu uzpildīšana, apzaļumošana, betona bruģa seguma būvniecība, betona teknes uzstādīšana, laukakemņu seguma būvniecība, metināto gabiotu un divu caurteku uzstādīšana, kā arī divu kanalizācijas cauruļu izbūve.

Notiks 5. novada vasaras sporta spēles