Noslēgušies darbi Kalkūnes pagasta ceļa seguma atjaunošanā

AKTUĀLI

Noslēgušies darbi Kalkūnes pagasta ceļa Aveņi-d/s Daugava seguma atjaunošanā. Ceļš kalpo vietējiem sakariem lauku apvidos, pievieno teritorijas augstākas kategorijas ceļiem, kā arī kalpo cilvēku piekļūšanai laukiem un privātmāju apbūves teritorijām. Pirms atjaunošanas ceļa posma grants segums bija nelīdzens un bedrains. Atjaunotā ceļa garums ir 1100 m, esošās brauktuves platums vidēji 6,5 m un pa to notiek automobiļu kustība abos virzienos. Ceļa trase iet pa teritoriju ar paugurainu reljefu.

Būvdarbus veica SIA “BauForm”.

Atjaunots Līksnas pagasta Liepziedu ielas posma segums