Atjaunots Līksnas pagasta Liepziedu ielas posma segums

AKTUĀLI

Liepziedu iela atrodas Līksnas pagastā, kalpo vietējiem sakariem lauku apvidos un pievieno teritorijas augstākās kategorijas ceļiem, kā arī kalpo vietējai satiksmei un cilvēku piekļūšanai privātmāju apbūves teritorijām. Atjaunotais ielas garums sastāda 500 m. Ielas esošās brauktuves platums ir vidēji 6 m, un pa to notiek automobiļu kustība abos virzienos. Pirms atjaunošanas dotā ceļa posma asfalta segums bija nelīdzens un bedrains, savukārt asfalta virskārta nolietojusies un ar acīmredzamiem izdrupumiem.

Būvniecības darbus veica SIA “Krustpils”. Līksnas pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa norāda, ka darbi izpildīti ļoti labā kvalitātē.

Iznācis "Daugavpils novada vēstis" septembra numurs