Noslēdzies projekts “Radītu, lai paliktu”

AKTUĀLI

2019. gada novembrī ir noslēdzies projekts LLI-337 “RADĪTU, LAI PALIKTU”, ko realizēja Daugavpils novada Kultūras pārvalde kopā ar Zarasu rajona kultūras centru. Projekta darbības laikā, 18 mēnešos, pierobežas teritorijās dzīvojošiem iedzīvotājiem, kuriem ikdienā kultūras pasākumi ir pieejami retāk nekā pilsētu iedzīvotājiem, tika piedāvātas vairākas kultūras aktivitātes. Projekts iesākās ar konferencēm Latvijā un Lietuvā, kurās cita starpā tika runāts arī par amatnieku lomu reģiona attīstībā un par iespējām radoši attīstīties arī lauku teritorijās. Gada siltajā sezonā tika sarīkoti vairāki nelieli pasākumi brīvdabā ar kaimiņvalstu kolektīviem. Pavasarī, Baltā galdauta svētkos, atcerējāmies Zemgales dzelzceļa stacijas kādreizējo lomu reģiona attīstībā. Šobrīd bijušajā dzelzceļa stacijā atrodas Zemgales Svētā Krusta pagodināšanas Romas katoļu baznīca, kurā var apskatīt vēsturisku fotogrāfiju izstādi. Abās pašvaldībās tika uzlabota arī kultūras iestāžu tehniskā bāze, lai varētu nodrošināt kvalitatīvāku neformālo izglītību: Zarasu kultūras centram iegādāta mobilā skatuve un aprīkojums, tika modernizēts Daugavpils novada kultūras centra “Vārpa” IT aprīkojums, izveidota un iekārtota Skrindu dzimtas muzeja Kulinārā telpa. Projekta laikā kultūras organizācijas, pašvaldības darbinieki, mākslinieki un iedzīvotāji aktīvi piedalījās pieredzes apmaiņā un dalījās ar labāko pieredzi. Projekta laikā iedzīvotāji tika aicināti piedalīties lietuviešu - latviešu amatniecības prasmju apgūšanā: aušanas nodarbībās biedrības “Rakstu sēta” telpās Naujenes Kultūras centrā vadīja etnogrāfiskās aušanas pratēja Rimute Vitaite no Zarasiem. Naujenes novadpētniecības muzejā tika iegādāts filcēšanas darbgalds mitrai vilnas filcēšanai un darbnīcas vadīja profesionāla amatniece vilnas čību pagatavošanā Eglė Vaitkevičienė. Filcēšanas darbnīcas muzejā tiks rīkotas arī turpmāk. Višķu sabiedriskā centra sarīkojuma zālē divreiz tika rīkoti Danču un rotaļu vakari, kas sezonāli norisināsies arī turpmāk.  Slutišķu sādžā tika aktualizēta koka arhitektūras elementu saglabāšana un norisinājās meistarklase koka restaurācijā. Tajā joprojām var apskatīt vēsturisku fotoizstādi par Naujenes un Višķu pagastu koka logu rotājumiem.  Norisinājās arī mākslas laboratorijas un meistarklases iepakojuma un reklāmas dizainā, fotogrāfijā un skaņu režijā. Skrindu dzimtas muzejā izveidotajā Kulinārā mantojuma telpā  aktualizētas vakarēšanas tradīcijas: notika iepazīšanās ar kulinārām receptēm un vakara sadziedāšanās un sadejošanās. Kulinārās darbnīcas šeit tiks rīkotas arī turpmāk. Izsakām lielu pateicību iedzīvotājiem, kas aktīvi piedalījās visās projekta “Zarasu rajona un Daugavpils novada mazaktīvo teritoriju iedzīvotāju radošuma un uzņemējdarbības aktivitātes atbalstīšana,  izmantojot sociālkultūras pasākumus” aktivitātēs un apguva jaunas prasmes. Projekts pierādīja, ka Latgalē ir daudz aktīvu iedzīvotāju. Viņu dažādās amatprasmes un sirds siltums ir vērtības, ar ko varam lepoties. Aicinām arī turpmāk sekot kultūras aktivitātēm novadā un piedalīties pasākumos. Papildus informāciju par aktivitātēm un realizētiem projektiem var atrast Daugavpils novada mājas lapā www.daugavilsnovads.lv vai pieteikties jaunumiem Facebook kontā: Daugavpils novada pašvaldība *Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild projekta dalībnieki, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Andrejs Rucko: ”Vienkāršs vārds paldies – tā ir lielākā dāvana”