Noslēdzies konkurss “Naujenes eņģeļu pasakas”

AKTUĀLI

22. decembrī Naujenes tautas bibliotēkā noslēdzās literārais konkurss "Naujenes eņģeļu pasakas". Konkursā piedalījās 26 mazi un lieli naujenieši, konkursam tika iesūtītas 30 pasakas. Visas pasakas tika publicētas virtuālajā izdevumā " Naujenes eņģeļu pasakas", kuru var lasīt Naujenes tautas bibliotēkas emuārā (http://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/p/virtualas-gramatas.html) virtuālajā izdevumā "Naujenes eņģeļu pasakas(https://issuu.com/naujenestautasbiblioteka/docs/ntb_naujenes_e____e__u_pasakas_vg_2 ).

Konkursa vērtēšanas komisijai bija ļoti grūti izvērtēt iesūtītās pasakas, jo viņas bija ļoti dažādas - pēc apjoma, satura, ar ilustrācijām un bez. Izvērtējot iesūtītos darbus, trīs autori saņēma vienādu punktu skaitu, tie ir: Anita Lipska, Stepanida Miloševiča un Ksenija Panovska, un komisija nolēma piešķirt šiem autoriem trīs pirmās vietas.

Vērtēšana komisija apbalvoja arī uzvarētāju piecinieku: Santu Buli, Artjomu Jerošonoku, Meldru Kokinu, Lauru Miloševiču un Annu Šostaku.

Pārējie autori saņēma diplomus un balvas par dalību konkursā: Anna Luīze Baika, Alīna Boliņa, Jūlija Boliņa, Viktorija Daņilova, Miranda Dārzniece, Artjoms Golubs, Inna Ivanova, Olga Jukuma, Anastasija Kuzņicova, Diāna Lapiņa, Marianna Lepere, Evelīna Ņukša, Veronika Panovska, Anželika Siņkeviča, Daina Šteinberga, Ligita Šteinberga, Daniels Urga.

Virtuālā izdevuma "Naujenes eņģeļu pasakas" vāku zīmēja māksliniece Nataļja Krjukova, kurai konkursa apbalvošanas noslēgumā tika atklāta personālizstāde "Sevis meklējumi". Apsveicam uzvarētājus, paldies visiem dalībniekiem!

Informāciju sagatavoja:
Diāna Čiževska,
Naujenes tautas bibliotēkas vadītāja

Apstiprināts 2018. gada novada nozīmes pasākumu plāns