Noslēdzies infrastruktūras pārbūves projekts Vecstropos

AKTUĀLI

Teritorija, kurā īstenoja ielu pārbūves projektu, ir blīvi apdzīvotā Vecstropu ciema daļa ar divām piecstāvu daudzīvokļu mājām, individuālo apbūvi un vairākām privātuzņēmējiem piederošām ēkām. Blakus šai intensīvai apbūvei atrodas degradētās teritorijas, kuras cer atgriezt ekonomiskajā apritē.

Vecstropu ciems ir tā Augšdaugavas novada teritorijas daļa, kas robežojas ar Daugavpils pilsētu un ir ekonomisko aktivitāšu iespējamā attīstības teritorija. Lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti, drošību un komfortu, rekonstruēja ielu braucamās daļas, gājēju ietves, izveidoja  ielu paplašinājumus autostāvvietu ierīkošanai, atjaunoja lietusūdens kanalizācijas sistēmas un modernizēja ielu apgaismojuma  infrastruktūru.

Pārbūvētās 18. novembra ielas m. 387, 389, 391 Vecstropos garums sastāda 624 metrus.

LED apgaismojums, kuru uzstādīja realizējot projektu, turpmāk ļaus samazināt elektroenerģijas patēriņu provizoriski līdz pat 70%, savukārt apgaismojuma līmenis varētu palielināties vidēji par 33%. Modernizējot ielu apgaismojuma tīklu šajā ciema daļā, tika uzstādīti 24 apgaismojuma balsti ar 25 gaismekļiem. 

Projekta ietvaros izbūvēja arī lietus kanalizācijas tīklus. Lietus ūdeņu novadīšana no asfaltētās un bruģētās teritorijas paredzēta caur lietus ūdeņu uztveršanas akām - gūlijām ar nostādināšanas daļu.

Esošais asfalta segums Vecstropos pirms rekonstrukcijas bija stipri nolietojies. Tajā varēja vērot šķērsplaisas, garenplaisas, plaisu tīklus, labotas bedres.

Darbi sākās 2022. gada jūnijā, bet nodota ekspluatācijā būve tika 16. decembrī.

Projekta kopējās izmaksas: 554 761,28 eiro (būvdarbi, būvprojektēšana un būvuzraudzība).

Darbus veica SIA "DSM Meistari".

Autoruzraudzība: SIA “Cerva”.

Būvuzraugs: SIA “Fortum”, atbildīgais būvuzraugs Aleksandrs Vasiljevs.

Pasūtītājs: Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija.

Ziemassvētku noskaņās aizritējis jauniešu aktivitāšu cikls “Ziemassvētku brīnumu sagaidot”