Noslēdzies ikgadējais iedzīvotāju sapulču maratons

AKTUĀLI

Divu mēnešu garumā Daugavpils novadā noritēja ikgadējās, nu jau par tradīciju kļuvušās sapulces ar pagastu iedzīvotājiem. Kopumā tika aizvadītas 29 tikšanās katrā pagastā un lielākajos ciemos, pulcējot 1200 novadniekus. Sapulcēs pagastu pārvalžu vadītāji atskaitījās par paveikto, ieskicēja svarīgākās ieceres nākotnē, kā arī sniedza iedzīvotājiem iespēju uzdot jautājumus novada vadībai un speciālistiem.

Apkopojot sapulcēs apspriesto, Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska norāda, ka sapulcēs iezīmējās trīs galvenās problēmas, kas ir aktuālas visā novada teritorijā. “Pirmkārt, visvairāk izskanēja jautājumi par ceļiem, ielām un trotuāriem. Laikam vissāpīgākais šis jautājums bija Biķernieku pagastā, jo šeit četras dienas pa valsts ceļu nekursēja sabiedriskais transports, faktiski izolējot pagastu no ārpasaules un apgrūtinot iedzīvotāju nokļūšanu uz darbu,” norāda J.Jalinska. Priekšsēdētāja atzīmē, ka sapulces vēlreiz apliecina, ka pašvaldībām ir vēl aktīvāk valstī jāceļ trauksme par ceļu katastrofālo situāciju reģionos. “Mūsu pašvaldībai Autoceļu fondā iedalīti 983 tūkst. eiro, kas ir par maz, lai mēs spētu sakārtot ne tikai ceļus, bet arī ciema ielas un trotuārus. Ne velti pašvaldība ir paņēmusi aizņēmumu Valsts kasē, lai sakārtotu ielas Lociku un Mirnija ciemā. Pie šiem jautājumiem ir ļoti daudz jāstrādā.”

Otrais problēmbloks skāra jautājumus, kas saistīti ar dzīvojamo māju uzturēšanu, apsaimniekošanu un energoefektivitātes paaugstināšanu. Trešais – komunālie pakalpojumi (apkure, kanalizācija, tarifi).

Tāpat astoņos pagastos iedzīvotāji sūdzējās par ielu apgaismojumu, vairākos pagastos iedzīvotāji diskutēja par atkritumu apsaimniekošanu un šķirošanu, bērnu rotaļu laukumu izbūvi, pagasta pārvaldes tehnikas iegādi, klaiņojošiem suņiem un latvāņiem. Visbiežāk piepilsētas pagastos tika taujāts par iespēju pensionāriem nodrošināt bezmaksas braukšanu sabiedriskajā transportā uz Daugavpili.

Maz vai vispār neizskanēja jautājumi par sociālo aizsardzību, kultūru, izglītību, sportu, vasaras nodarbinātību un nometnēm. Trijos pagastos tika uzdoti jautājumi  par drošību arī klātesošajiem Valsts Policijas pārstāvjiem.

No iedzīvotājiem izskanēja arī vairāki priekšlikumi, piemēram, par afišu stenda izvietošanu noteiktās vietās, par sūdzību kastītes izveidošanu pārvaldē, par detoksikācijas palātu klientu sodīšanu.

Janīna Jalinska norāda, ka pirms vairākiem gadiem ieviestā tradīcija rīkot sapulces ar iedzīvotājiem ir ļoti vērtīga un šādā formātā tās plānots organizēt arī turpmāk. Jalinska pateicas ikvienam iedzīvotājam, kas atnāca uz sapulcēm un uzdeva jautājumus, izteica konstruktīvu kritiku un vērtīgus priekšlikumus.

Elza Timšāne

Špoģu Mūzikas un mākslas skola aicina uz nodarbībām Mūzikas studijā