Nometne bērniem un jauniešiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm

Pašvaldība

No 30. jūlija līdz 2. augustam atbalsta centā “Paspārne”, Kumbuļos Demenes pagastā 30 Daugavpils novada bērniem un jauniešiem tiek piedāvāta unikāla iespēja piedalīties bezmaksas nometnē, kuras laikā notiks praktiskas nodarbības ar

o    Psihologu;

o    Uztura speciālistu

o    fizioterapeitu

Pasākums tiek īstenots projekta “Pasākumi vietējas sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā”,  Nr. 9.2.4.2/16/I/070, ietvaros
Projekta finansējuma saņēmējs: Daugavpils novada dome

Informācija par projekta pasākumiem: https://www.daugavpilsnovads.lv/veselibas-veicinasanas-projekts-daugavpils-novada/

Vasaras nometne "Pa pasaku takām" Kalkūnes pagastā