Nomas izsole telpai Demenes pagastā

AKTUĀLI

INFORMĀCIJA PAR NOMAS OBJEKTU

Nekustamā īpašuma adresec. Kumbuļi, Demenes pagasts, Daugavpils novads
Nomas objekta veidsNedzīvojamā telpa
Kadastra numurs4466 001 0353
Ēku kadastra apzīmējumi un nedzīvojamās telpas platība, m2Administratīvā  ēka 4466 001 0353 001- 1017.5 m2, Nomas objekta- nedzīvojamās telpas platība 14.4 m2  
Galvenais lietošanas veidsBiroju ēka
Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena) par objektu mēnesī (bez PVN)4.82 EUR (četri euro 82 centi)
Izsoles solis0.50 EUR (nulle euro 50 centi)
Iznomāšanas termiņš3 gadi
Izsoles veidsRakstiska (pirmā)
Termiņš pieteikumu iesniegšanaiNo 28.06.2018. līdz 04.07.2018. plkst. 16:30 Daugavpils novada domē 12., 19.kabinetā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī- pirmdien no plkst. 8:30 līdz plkst. 18:00, otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:30 un piektdien no plkst. 8:00 līdz plkst. 15:30. Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersonas Ilze Raščevska 65476739, 26357842, Kornēlija Gailīte 29412676
Izsoles piedāvājumu atvēršanas laiks, vieta2018.gada 05.jūlijā plkst. 09:00, Rīgas iela 2, Daugavpils, Mazajā zālē
IznomātājsDemenes pagasta pārvalde, Reģ.Nr. 90000064227, juridiskā adrese Briģenes iela 2 , Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads
Nomas līguma projekts, izsoles noteikumi, pieteikumsVar iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpils, 12., 19.kabinetā un mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv, sadaļā Pašvaldība pārdod/ iznomāàNomas tiesību izsoles
Nomas objekta apskates vieta un laiksIepriekš vienojoties pa tālr. 65407602, mob. 29468465 ar Demenes pagasta pārvaldes vadītāju Valentīnu Gadzāni.

 Izsoles noteikumi Līgumprojekts Pieteikums Shēma telpām  

Kalkūnē jaunieši tiek aicināti piedalīties vasaras nometnē "Pa pasaku takām"