Nodokļu reforma, SEZ iespējas – seminārs uzņēmējiem

Uzņēmējdarbība

Lai arī šobrīd viss ir vēl procesā un varētu tikt pieņemts savādākā redakcijā nekā tiek diskutēts pašlaik, ir iespējams, ka jau ar 2018. gada 1. janvāri spēkā stāsies būtiskas izmaiņas, kurām uzņēmumiem jāsāk gatavoties nekavējoties.
Seminārā detalizēti apspriedīsim:
•jaunās normas visos nodokļos, bet jo īpaši UIN piemērošanu un atliktā nodokļa pozīcijas, kuras būs jānoraksta;
•nodokļu priekšrocības, kas izmaiņu rezultātā pazudīs un kuras būtu vēl jāizmanto šogad;
•jomas un nozares,kuras turpmākai veiksmīgai darbībai varētu būt nepieciešams pārstrukturēt.
Plānotā nodokļuatvieglojumuatcelšanabūtiskiietekmēsdaudzusuzņēmumus,it īpaši tos,kas darbojas ražošanas, nekustamo īpašumu jomās, vai kā grupu holdinga uzņēmumi.
Bez augstāk minētās nodokļu reformas, aplūkosim jautājumus, kas saistīti ar investīciju aizsardzību un uzņēmumu darbību speciālajā ekonomiskajā zonā:
•Noskaidrosim, kādi ir galvenie priekšnoteikumiem,lai ārvalstu investīciju aizsardzības līdzekļi varētu tikt izmantoti;
•Iezīmēsim galvenos ārvalstu investīciju aizsardzības procesa posmus, un minēsim citas nianses, kas ņemamas vērā, plānojot vai izmantojot ārvalstu investīciju aizsardzību esoša vai potenciāla tiesību aizskāruma gadījumā.

Semināra ietvaros tiks apskatītas arī prasības energoefektivitātes jomā, kas attiecas gan uz
lielajiem elektroenerģijas patērētājiem, gan lielajiem uzņēmumiem. Prasība paredz izvēles iespēju
starp regulāriem energoauditiem vai energopārvaldības sistēmas sertificēšanu. Neatkarīgi no
izvēlētās iespējas, reizi gadā būs jāsniedz atskaites par īstenotajiem energoefektivitātes
uzlabošanas pasākumiem. Savukārt prasības neizpildes gadījumā nāksies maksāt soda naudu.

Pasākuma noslēgumā ieplānosim arī pietiekoši laika individuālajiem jautājumiem.
Seminārs notiks 29. jūnijā Daugavpils novada domes telpās (Rīgas iela 2,

Daugavpils), 1. st. zālē, no plkst. 11:00 - 14:00. Ņemot vērā, ka vietu skaits
seminārā ir ierobežots, aicinām no katra komersanta pieteikt vienu līdz divus
klausītājus.
Links uz reģistrēšanos semināram:

https://goo.gl/forms/IEBpCNOVlkIq5Uxl2

Pieaicinātie eksperti: 

Aija Kļavinska
Vecākā menedžere | Eksperte par nodokļiem
SIA Deloitte Latvia
Grēdu 4a, Riga, LV -1019,
Latvija M: +371 29649586 | Tel: +371 67074185
aklavinska@deloittece.com | www.deloitte.com
Dace Cīrule
Menedžere | Enerģētikas un Investīciju
aizsardzības eksperte
ZAB Deloitte Legal
Grēdu 4a, Riga, LV -1019,
Latvija M: +371 29163234 | Tel: +371 67074190
dcirule@deloittece.com | www.deloitte.com

Izsole - “Ceļinieku māja” Dubnas pagastā