Izsole – “Ceļinieku māja” Dubnas pagastā

Izsoles

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 “Ceļinieku māja”, Parižā, Dubnas pagastā, Daugavpils novadā – sākumcena EUR 140.00, nodrošinājums EUR 14.00, izsole 28.07.2017. plkst. 14‑30, pieteikšanās līdz 13.07.2017. plkst.16‑00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.

Par Daugavpils novada domes ārkārtas sēdes sasaukšanu